Technologie Cetamine®

Technologie Cetamine® – komplexní a inovační technologie pro úpravu kotlových vod.

Konvenční programy úpravy kotlové vody mají zpravidla tři složky: chemické přísady vychytávající kyslík, fosfáty a alkalizační aminy. Společnost Kurita nabízí jedinečný a inovační program úpravy založený na produktu FFA „vše v jednom“. Technologie Cetamine® je založena na kombinaci filmotvorných složek, které nabízejí kompletní ochranu celého systému od napájecí nádrže až po vedení kondenzátu.

Technologie Cetamine® je založena na produktech „vše v jednom“ složených tak, aby se zvýšil přenos tepla v systému a zajistily se úspory vody a energie pro naše zákazníky, což snižuje celkové provozní náklady.

Úprava kotlové vody s filmotvornými aminy kombinuje tři režimy působení:

  • úprava hodnoty pH v napájecí vodě, kotlové vodě a systémech páry/kondenzátu pomocí neutralizačních aminů
  • ochrana celého systému díky vytvoření filmu v nádrži napájecí vody, vedení napájecí vody, kotlové vodě a systému páry/kondenzátu působením filmotvorných aminů
  • disperze solí vytvářejících pevné úsady pomocí polymerů v napájecí a kotlové vodě.

Doporučuje Vám zhlédnout níže uvedené video, které ukazuje laboratorní pokus použití přípravku Cetamine® v prostředí kyseliny octové.

Laboratorní pokus porovnává korozní kupon ošetřený přípravkem Cetamine® s neošetřeným kuponem. Film vytvořený přípravkem Cetamine® poskytuje výbornou ochranu kovových povrchů před působením kyselin.

Pro podrobnější informace o technologii Cetamine® zhlédněte následující video o ochraně kotlů pomocí filmotvorných aminů Cetamine® (CFA):

Při vysokých koncentracích amoniaku tvoří měď a slitiny mědi zpravidla modré komplexy, což poukazuje na korozivní prostředí a rozpouštění kovu. Tento laboratorní test ukazuje, že Cetamine® výborně chrání proti nežádoucímu působení amoniaku.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.