Čisticí a odplyňovací přísady

Čisticí a dekontaminační přísady.

Destilační kolony, potrubí, tepelné výměníky, nádoby a nádrže je třeba pravidelně kontrolovat a prohlížet. Plánované odstávky jsou obdobími intenzivních prací, které vyžadují dodržování časových harmonogramů a pečlivou organizaci. Může totiž docházet k uvolňování toxických látek, jako je sirovodík, těkavé uhlovodíky nebo karcinogenní benzen. Vzhledem k tomu, že sulfid železa je samozápalný, to může znamenat vážný problém, protože při kontaktu se vzduchem dochází k exotermické oxidaci. K většině požárů pyroforického železa dochází během odstávek, když jsou nádrže, kolony a výměníky tepla otevřeny za účelem údržby a kontroly.

Během odstávek zařízení kvůli plánovanému čištění a údržbě je mimořádně důležité dodržování časových harmonogramů. Kromě účinného čištění kovových povrchů je základní prioritou bezpečnost práce. Naprosto nezbytné je dodržování dolní meze výbušnosti (LEL) i odstranění benzenu, samozápalného sulfidu železa, sirovodíku a dalších nebezpečných plynů.

Společnost Kurita poskytuje vhodné čisticí a odplynovací přísady, aby bylo možné těchto cílů spolehlivě dosáhnout. Na mechanické čištění skladovacích nádrží je někdy třeba zařízení odstavit i na několik týdnů, chemické čištění a dekontaminace ale tuto dobu výrazně zkracují na několik dnů, což představuje obrovskou ekonomickou výhodu. Dobu dekontaminace destilačních kolon lze zkrátit na 8–12 hodin v jediném kroku čištění. Používání biologicky rozložitelných přísad navíc napomáhá ochraně životního prostředí. Manipulace s našimi čisticími a dekontaminačními přísadami je zároveň pro obsluhující pracovníky snadná a bezpečná.

Společnost Kurita vám poskytuje programy čištění a odplynování upravené podle vašich potřeb. Naši zaškolení pracovníci vám při procesech čištění a odplynování poskytnou nezbytnou podporu. Na požádání rovněž dodáme související zařízení.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.