Inhibitory koroze

Inhibitory koroze poskytují finanční výhody.

V rafinériích ropy je riziko vzniku koroze velmi rozsáhlé a může vést k omezení výroby a vynaložení nákladů na údržbu či opravy. Nutnost výměny zařízení, bezpečnostní aspekty a potenciální rizika pro životní prostředí mohou vést k významným ekonomickým ztrátám.
Z důvodu nízké nákupní ceny se na výrobní destilační zařízení často používá uhlíková ocel. Uhlíková ocel je v kyselém prostředí velmi nestabilní a při poklesu pH pod hodnotu 7 rychlost koroze prudce narůstá. Provozní zařízení poškozují korozivní látky jako například chlorovodík (HCl), sirovodík (H2S), chlorid amonný (NH4Cl), hydrogensulfid amonný (NH4HS), oxid uhličitý (CO2) a organické kyseliny.

Mezi typické formy koroze v rafineriích patří především:

  • místní nebo důlková koroze
  • koroze vyvolaná vodíkem (HIC)
  • popraskání způsobené korozí napětím (SCC)
  • eroze
  • kavitace.

Koroze je elektrochemický proces, který lze značně omezit nebo mu dokonce úplně zabránit pomocí inhibitorů koroze. Společnost Kurita poskytuje velmi účinné programy, které jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům vašich procesů – pro bezpečnou ochranu proti korozi.

Kromě volby vhodných neutralizačních aminů nebo filmotvorných aminů hraje při úspěšné úpravě rozhodující roli stanovení profilu pH-kondenzace a rosného bodu vody. Pomocí speciálně vyvinutého výpočtového programu dokážeme tyto parametry přesně určit.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.