Odpěňovače

Odpěňovací činidla pro regulaci pěnění.

Pěnění je fyzické spojování bublinek plynu v kapalném roztoku. V rafineriích ropy představuje závažný problém a může vést ke značným narušením provozu a škodám, pokud kapalina s nízkým povrchovým napětím umožní snadnou expanzi povrchu plynové bubliny. Náchylnost k pěnění a jeho stabilitu zvyšují uhlovodíky, malé částice a kyseliny. Za účelem prevence tvorby pěny či destabilizace již vzniklé pěny je třeba přijmout okamžitá opatření, která předejdou závažným narušením provozu a škodám. Týká se to zejména:

  • destilačních a vakuových jednotek na surovou ropu
  • bitumenových (asfaltových) zařízení a koksovacích jednotek se zpožděným procesem
  • zařízení pro snižování viskozity krakováním a hydro-krakovacích zařízení
  • kaustických praček plynu
  • stripovacích zařízení na kyselou vodu a aminových jednotek.

Společnost Kurita poskytuje vysoce účinná odpěňovací činidla, která vytvořenou pěnu ihned rozkládají a brání vytváření nové pěny. Odpěňovací přípravky společnosti Kurita podle příslušné aplikace obsahují:

  • složky neobsahující olej
  • přírodní olej
  • minerální oleje
  • aktivní látky obsahující silikony nebo bez silikonu
  • polydimetylsiloxan (PDMS)

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.