Emulzní přerušovače

Emulzní přerušovače pro destabilizaci emulzí.

Surová ropa často obsahuje stabilní emulze, což jsou jemné disperze oleje ve vodě (O/V) nebo vody v oleji (V/O). Emulze se obecně stabilizují povrchově aktivními činidly s kapkami o velikosti v řádu mikronů. Ke stabilizačním složkám patří asfalteny, pryskyřice, porfyriny, voskové krystaly a mastné kyseliny.

Neupravená surová ropa při uskladnění v soustavách nádrží stále ještě obsahuje vodu a soli. Emulze surové ropy se skládá z malých kuliček vody obklopených olejem. Pro separaci těchto dvou fází je nutná adekvátní doba pro ustálení. Větší kapky se nakonec usadí vespod e a lze je odstranit odvodňovacím zařízením. Mnoho typů surové ropy obsahuje také tuhé látky ve vysokých koncentracích (BS & W = základní sediment a voda). Tyto typy surové ropy se zpracovávají obtížně. Někdy při tom dochází k poruchám odsolovacích zařízení nebo vytváření měkkých úsad v následných tepelných výměnících.

Separace pomocí gravitace představuje velmi pomalý proces. Lze jej však urychlit pomocí vhodných programů obsahujících emulzní přerušovače. Jedná se o povrchově aktivní látky, které migrují na rozhraní olej/voda. Emulze jsou rozrušovány tak, že se kapičky vody následně shlukují a tvoří kapky, které jsou dostatečně velké na to, aby se silou gravitace oddělily od oleje.

Přidáním emulzních přerušovačů společnosti Kurita k surové ropě dosáhnete již v soustavách nádrží lepšího odvodnění a odsolení. Tím se samozřejmě snižuje riziko koroze a usazování nánosů při následujících rafinačních procesech. Naše emulzní přerušovače podporují proces přerušování emulze v odsolovacím zařízení a potlačují nežádoucí přenos ropy do vody vypouštěné z odsolovacího zařízení. Odsolená surová ropa tak obsahuje méně vody a solí.

Výsledkem je vyšší ziskovost a snížené náklady na regeneraci ropy a nižší riziko koroze a znečištění.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.