Inhibitory tvorby měkkých úsad

Inhibitory tvorby měkkých úsad předcházejí provozním poruchám.

Tvorba měkkých úsad představuje v rafinériích ropy závažný problém, který může vést k nejistým provozním podmínkám a vysokým výrobním ztrátám. Nevýhodou je zkrácená doba provozu, kdy je potřeba provést čištění a někdy i vyměnit materiál. Náchylnost provozu k tvorbě měkkých úsad ovlivňují podmínky procesů, kvalita přiváděného materiálu a mechanická konstrukce zařízení. Měkké úsady jsou zpravidla způsobovány látkami, jako jsou parafíny, asfalteny, koks, stabilní emulze, anorganické pevné látky nebo polymery.

Společnost Kurita upravuje koncepce úpravy podle vašich potřeb tak, aby předcházely tvorbě měkkých úsad a provozním omezením. Naše inhibitory tvorby měkkých úsad se vyznačují dobrou tepelnou stabilitou a lze je používat i při vyšších teplotách, kdy dochází k vysrážení, polymerizaci nebo tvorbě koksu. Asfalteny jsou stabilizované, což brání procesu vysrážení a tvorbě koksu. Díky vynikajícímu disperznímu výkonu můžete optimalizovat rekuperaci tepla z tepelných výměníků. Viskozita polyaromatických sloučenin a parafínů se snižuje, takže zůstávají v kapalném skupenství.

Malá množství kyslíku mohou způsobovat či urychlovat polymerizaci. Naše antioxidanty blokují reakce peroxidových radikálů, které vznikají při reakci kyslíku s uhlovodíky. Předchází se tak tvorbě pryskyřic v důsledku tepelného a katalytického krakování. Antioxidanty brání započetí nebo pokračování řetězových reakcí radikálů.

Společnost Kurita nabízí kompletní řadu programů zahrnujících dispergátory, přísady vychytávající kyslík, stabilizátory, antioxidanty a deaktivátory kovů. Tyto produkty namícháme podle vašich požadavků.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

 

S radostí vám budeme k dispozici.