Trvale udržitelné pojení adhezivních systémů obsahujících škroby a dextriny.

LOCK

Kyselina boritá byla ještě před čtyřmi roky nepostradatelnou přísadou pro adhezivní lepidla a pro různé průmyslové aplikace. Když v roce 2011 ECHA bór a jeho derivát zahrnula na seznam kandidátů SVHC (látky vyvolávající velmi vysoké znepokojení) jako látky cmr, výroba a navíjení jader kartónu a papírových trubek a související průmyslové obory čelily velké výzvě.

S přípravkem Kurita PZ-6000 jako stabilizačním činidlem neobsahujícím bór určeným pro prostředí obsahující škroby a dextriny společnost Kurita zajišťuje ziskovost a využívání konvenčních technických postupů.

Kurita PZ-6000
NÁŠ PŘÍSPĚVEK K TRVALÉ UDRŽITELNOSTI
Společnost Kurita vyřešila přetrvávající průmyslový problém:
Lepení dextrinovým lepidlem neobsahujícím bór - vývoj netoxické alternativy.

Kurita PZ-6000 dokonale reguluje stabilitu, reologii a smáčivost povrchů, které mají být lepeny. Výsledné adhezivní směsi zůstávají stabilní a dokonale zpracovatelné po dlouhou dobu. Kurita PZ-6000 se obvykle používá v dextrinových lepidlech pro výrobu a navíjení jader z kartónu a papírových trubic na vysokorychlostním automatickém zařízení a může se přidávat do směsi jako granulát nebo prášek přimícháním nebo dispergováním a snadno se dosáhne požadovaných úrovní adheze.

Kurita PZ-6000 – trvale udržitelné lepení s pozitivním účinkem na člověka a životní prostředí srovnatelné s nejmodernější technologií

Ekonomika, životní prostředí a sociální zodpovědnost se navzájem ovlivňují:

  • Kurita PZ-6000 zajišťuje ziskovost a využití výrobních procesů
  • Kurita PZ-6000 je bezpečný pro používání a je hojně dostupný
  • Kurita PZ-6000 je netoxickou náhradou pro zdraví nebezpečné produkty obsahující bór

 

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.