Technologie ACF

Technologie ACF pro odstranění amonných solí.

Rafinérie se potýkají s působením chlorovodíku či závažnými problémy, které způsobují nánosy amonných solí a koroze. Často se to týká jednotek na destilaci surové ropy (CDU), zařízení pro hydroúpravu (HT, HDS), hydro-krakovacích jednotek (HC), reformovacích jednotek nebo zařízení pro fluidní katalytické krakování (FCC). Problémy mohou být závažné a mohou vést k menšímu přenosu tepla, postupnému poklesu tlaku a nutnosti častějšího čištění. Z důvodu výrobních ztrát a odstávek mohou narůstat finanční penále.

Soli chloridu amonného a hydrogensulfidu amonného jsou zpravidla velmi dobře rozpustné ve vodě. Za nepřítomnosti volné vody se při kondenzaci z plynného skupenství mohou usazovat přímo na stěnách trubek, frakcionátorech, potrubí a površích výměníků tepla. Dalším problémem souvisejícím s amonnými solemi je důlková koroze, k níž dochází pod usazeninami.

Společnost Kurita vyvinula jedinečný program úpravy, který okamžitě reaguje s chlorovodíkem (HCl) nebo sirovodíkem (H2S) a rozpouští usazeniny chloridu amonného (NH4Cl), hydrogensulfidu amonného (NH4HS) a síranu amonného ((NH4)2SO4). Tato inovační koncepce úpravy – známá jako technologie ACF – dokáže odstranit již existující nánosy během provozu zařízení, to znamená online.

Odstraňování usazených amonných solí za běžného provozu je pro rafinérské procesy zpracovávající surovou ropu velmi přínosné a zajišťuje rafinériím vyšší produktivitu a větší spolehlivost destilačních zařízení.

Přísady používané při této patentované technologii AFC jsou kapalné sloučeniny s velmi silným organickým základem. Tyto přísady převádějí korozivní anionty na sloučeniny dobře rozpustné ve vodě s neutrální hodnotou pH, které systém neznečišťují.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.