Udržitelné čištění pomocí přípravků Alberol®/Ferrolin®

Usazeniny ve vodních systémech, zejména ve výměnících tepla, mohou významně omezovat přenos tepla a snižovat tak účinnost a chladicí kapacitu. Součástí správných postupů, které důrazně doporučujeme, je provádět čištění za následujících okolností:

  • dlouhá odstávka systému s vodou či bez ní
  • neúčinná chemická úprava
  • po provádění údržby v zařízení.

Při vhodném způsobu čištění jsou stroje, potrubí a systémy kdykoli využitelné a nedochází k neočekávaným odstávkám. Pravidelné a specializované čištění je jedním z klíčových faktorů pro provozní připravenost výrobních zařízení.

Kurita pro tyto účely nabízí kyselé, alkalické i neutrální čisticí přípravky pro odstranění usazenin, pevných a měkkých úsad, špíny a nečistot.

Alberol® / Ferrolin®: produkty pro odstranění pevných úsad, oxidů kovů, usazenin, oleje a bláta.

S radostí vám budeme k dispozici.