ALUMINIUM FORMATE

Srážedlo a ustalovací přísada pro výrobu papíru neobsahujícího chloridy a kyseliny – Mravenčan Hlinitý.

Mravenčan Hlinitý v papíru:

  • Papír se zjasňuje pomocí bílých tónů
  • Dokonalý pro papír z vysoce rozmělněných surovin, pro omezování šedočervených tónů
  • Pro papír a kartón, který je vystaven úpravě teplem / vlhkostí

Mravenčan Hlinitý je navíc obzvláště vhodný pro papír pro psaní a tisk odolný vůči skladování, kartóny pro samolepicí pohlednice a evidenční karty, laminované papíry a jednostranně hladké balicí papíry.

Mravenčan Hlinitý má hydrofobní účinek. Používá se v surovině samostatně a nezajišťuje úplné klížení, ale účinky klížidel, především pryskyřičných, jsou Mravenčan Hlinitým značně zvýšeny. Když arch schne v úseku sušárny, velká část kyseliny mravenčí vytvořené hydrolýzou Mravenčanu Hlinitého se odpaří. Téměř neutrálně reagující hliníkové sloučeniny zůstávají v papíru, takže hodnota pH papíru je relativně vysoká.

Z tohoto důvodu má papír vyrobený pomocí Mravenčanu Hlinitého vynikající skladovací vlastnosti a tepelnou odolnost.