Kotlová voda a topné systémy

Programy flexibilní úpravy pro parní generátory a topné systémy.

Téměř ve všech průmyslových odvětvích se za různými účely využívá pára. Může jít o technologickou páru, páru pro vytápění dodávanou průmyslovým klientům nebo do domácností či o páru používanou k pohonu turbín vyrábějících elektřinu. Pro dosažení co nejvyšší účinnosti parních kotlů je rozhodující optimální úprava kotlových vod. Rušivé vlivy v kotli způsobené pevnými úsadami, korozí, místním přehříváním nebo přenosem do páry snižují provozní bezpečnost a mohou vést k obrovským ekonomickým škodám. Společnost Kurita proto poskytuje inovační technologie pro prevenci vzniku úsad a koroze v celém systému kotle – v nádrži na napájecí vodu, kotli a systému páry a kondenzátu.

Nabízíme kompletní program úpravy pro širokou řadu aplikací:

 • kotle pro výrobu páry
 • uzavřené vodní systémy
 • průmyslové a oblastní topné systémy

Jaký druh speciálních produktů společnost Kurita nabízí?

 • Cetamine®: Inovační a komplexní technologie na základě filmotvorných aminů pro zabránění korozi a vzniku úsad v kotlových systémech. Cetamine® rovněž splňuje požadavky pro speciální využití, např. pro výrobu košer potravin.
 • Ferrolix®: Tradiční program úpravy vyvinutý tak, aby dokázal chránit všechny typy kotlových systémů před korozí a vzniku úsad. Tyto produkty jsou k dispozici jako jednosložkové i jako kombinace typu „vše v jednom“.
 • Kurinpower A-6060: Netoxická přísada vychytávající kyslík vyvinutá jako náhrada hydrazinu, jehož používání již není kvůli jeho toxicitě povoleno.

Proč zvolit společnost Kurita?

 • předcházení poškození materiálů
 • zajištění optimální výměny tepla bez lokálního přehřívání
 • minimalizace možných poruch na zařízení
 • předcházení přehřívání a v případě přestřiku předcházení riziku vytváření úsad na lopatkách turbín
 • zajištění dlouhodobé životnosti vašich systémů

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

Technologie Cetaminu.

Technologie Cetamine® představuje komplexní a inovační technologii pro úpravu kotlových vod. Tato technologie je založena na filmotvorných aminech, které tvoří hydrofobní vrstvu adsorbovanou na kovových površích v rámci celého systému. Cetamine® tvoří souvislou bariéru mezi vodou a kovem, a brání tak vzniku koroze, aniž by to mělo vliv na přenos tepla. Cetamine® představuje nejmodernější technologii úpravy vody a snadný způsob kontroly celého systému pomocí jediného produktu.

Přísady vychytávající kyslík.

Dokonce i malá množství kyslíku rozpuštěného v kotlové vodě mohou způsobit korozi ve vedeních napájecí vody, v kotli a v systému páry a kondenzátu. Úplné odstranění pouze pomocí mechanického odvzdušnění není možné. Produkty společnosti Kurita pro úpravu napájecí vody odstraňují zbývající rozpuštěný kyslík pomocí účinných těkavých a netěkavých přísad vychytávajících kyslík, z nichž některé jsou vhodné i pro potravinářský průmysl.

Inhibitory úsad / prevence vzniku úsad v kotli.

Tvorba pevných úsad v kotli a především v topném potrubí snižuje účinnost kotlů a představuje vážné bezpečnostní riziko. I slabé vrstvy uhličitanu vápenatého nebo jiných minerálních úsad mohou značně omezit přenos tepla topným potrubím. Důsledkem je buď zřetelně vyšší spotřeba energie na výrobu páry, nebo množství vyrobené páry není dostatečné pro následná zařízení a uživatele. Silnější vrstvy minerálních úsad mohou dokonce způsobit deformaci nebo úplné roztržení potrubí kvůli přehřátí, což může být pro pracovníky mimořádně nebezpečné.

Pro předcházení těmto zásadním problémům společnost Kurita nabízí inhibitory úsad na bázi fosfátů a polymerů. Ionty, které mohou ve vodě vytvářet úsady, jsou vázány a dispergovány a následně odstraňovány z kotle odluhem. To brání vytváření úsad v kotli a v topném potrubí.

Alkalizace napájecí vody, páry a kondenzátu.

Korozi v zařízení za kotlem způsobuje zejména zkondenzovaný oxid uhličitý (CO2). CO2 vytváří v kapalném skupenství kyselinu uhličitou, která v důsledku disociace snižuje hodnotu pH kondenzátu. Výsledkem je koroze.

Pro prevenci této formy koroze ve vedeních páry a kondenzátu společnost Kurita nabízí kompletní řadu neutralizačních aminů pro použití v nízkotlakých, střednětlakých a vysokotlakých kotlích. Společnost Kurita také dodává speciální vícesložkové produkty, které dokáží neutralizovat kyselinu uhličitou vytvořenou v systému páry a kondenzátu.

Na základě našich zkušeností a za pomoci našich odborníků vyvíjíme zakázková řešení pro uspokojení vašich individuálních potřeb. S radostí vám poskytneme osobní poradenství.

S radostí vám budeme k dispozici.