Kaustická úprava

Kaustická úprava.

Systémy na odstraňování kyselých plynů jsou často vystaveny tvorbě měkkých úsad, dochází zejména k tvorbě „aldolů“ (červeného až tmavohnědého pryskyřičného materiálu) a k vysokým koncentracím C4 a C5 diolefinů. Sirovodík (H2S) se zpravidla odstraňuje kaustickou pračkou plynů. Do horní části kolony se přidává čerstvý kaustický roztok, aby byla zachována definovaná specifikace krakovaného plynu.

Kyselé plyny, které se uvolňují z regenerativního rozpouštědla, mohou být spalovány nebo rekuperovány. Opotřebovaný louh, který obsahuje sulfidy v řádu několika hmotnostních procent, je před vypouštěním do odpadového systému zpravidla oxidován a neutralizován v jednotce mokré kaustické oxidace, případně neutralizován a stripován.

Problémy související s měkkými úsadami uvnitř kolon a zařízení pro mokrou kaustickou oxidaci jsou známé a pracovníci je označují jako „rudý příliv“ znečištění. Silně alkalické podmínky v kaustické pračce plynu napomáhají vytváření polymerů aldolovou kondenzací. To značně snižuje kapacitu kaustické pračky plynu. Přenos sodíku do dalšího stupně kompresoru není neobvyklý a vede k problémům u následujících zařízení.

Společnost Kurita vyvinula koncepci ochrany proti vzniku měkkých úsad, která potlačuje aldolovou kondenzaci a brání vzniku typického hnědočerveného znečištění (tzv. červený olej).

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.