Inovační technologie založená na filmotvorných aminech pro kotlovou vodu, parní generátory a uzavřené systémy – Cetamine®

Cetamine® je inovační a komplexní technologie založená na filmotvorných aminech (často označovaných jako polyaminy nebo mastné aminy). Brání tvorbě pevných úsad a vzniku koroze v nádržích a potrubí napájecí vody, kotlích a v systémech páry a kondenzátu. Úprava je založena na kombinaci několika způsobů působení:

 • ochrana proti korozi vytvářením filmu adsorbovaného na kovových površích v celém systému; tento hydrofobní ochranný film tvoří souvislou zábranu mezi vodou a kovem
 • disperze a odstraňování solí vytvářejících pevné úsady
 • regulace hodnoty pH pomocí neutralizačních aminů.

Cetamine® G851:

 • jednosložkový produkt pro oblast energetiky určený pro použití v kontinuálním nebo cyklickém provozu a pro zachování systému za plných nebo prázdných podmínek (mokrá a suchá odstávka
 • plně kompatibilní se všemi způsoby úpravy těkavými činidly (AVT) v kombinaci s amoniakem.

Cetamine® V217K:

 • vyvinutý speciálně pro výrobní procesy v potravinářství, které musí splňovat košer pravidla.

Hlavními přínosy přípravku Cetamine® jsou:

 • úplná ochrana zařízení díky hydrofobnímu ochrannému filmu
 • plně organická koncepce úpravy s malým vlivem na vodivost napájecí a kotlové vody
 • úspora vody i nákladů díky méně častému vypouštění vody z kotle
 • nižší spotřeba energie díky optimálnímu přenosu tepla
 • zvýšení účinnosti a spolehlivosti
 • jednoduché dávkování a regulace
 • dávkování podle množství přidávané vody vede k nižší spotřebě produktu.

Doporučujeme vám zhlédnout naše video, které ukazuje chování kotlové vody ošetřené přípravkem Cetamine®.

 

Toto video jasně ukazuje, že úprava pomocí přípravku Cetamine® přináší díky lepšímu přenosu tepla lepší výsledky. To vede k vyšší výrobě páry a úsporám nákladů na palivo a energie v kotlových systémech.

Zde získáte více informací o naší technologii Cetamine® .

S radostí vám budeme k dispozici.