Potlačování koksu při krakovacích procesech

Potlačování koksu při krakovacích procesech.

Krakování neboli tepelný rozklad plynných či kapalných uhlovodíků je nejvyužívanější technologií při výrobě ethylenu. Za přítomnosti páry se do pyrolýzní pece nastřikují suroviny jako je ethan, propan, butan, nafta, plynový olej nebo hydrokrakovací zbytky. Tuto reakci na bázi plynu označujeme jako parní krakování nebo pyrolýza. Jde o velmi komplexní proces výroby ethylenu, po němž následují kroky ochlazování, stlačování a separace. Vedlejší reakcí tepelného krakování je koksování. Jedná se o zásadní provozní problém, k němuž dochází v radiační části pyrolýzních pecí a quenchových výměníků.

V mnoha případech je katalytické vytváření koksu způsobeno niklem a sodíkem v přívodu do pyrolýzních pecí. Pro potlačování koksování a omezování tvorby oxidu uhelnatého se historicky používalo kontinuální vstřikování sulfidačního činidla, např. DMS nebo DMDS. Společnost Kurita má dlouholeté zkušenosti se vstřikováním polysulfidů, které přinášejí v porovnání s DMS nebo DMDS řadu výhod. Naše polysulfidy omezují vytváření nežádoucího oxidu uhelnatého (CO) a značně prodlužují životnost pyrolýzních pecí.

Polysulfidy společnosti Kurita nejsou považovány za nebezpečné látky, a proto není při manipulaci s nimi ani při jejich skladování třeba přijímat zvláštní opatření. Vysoký bod vzplanutí (ca 100 °C) snižuje riziko případného bleskového požáru a nepatrný zápach sulfidu, srovnatelný se zápachem plynového oleje, není třeba maskovat pohlcovači pachů. K dalším výhodám naší chemické úpravy patří menší napětí materiálu a krátká doba odstraňování koksu.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.