Support of Sustainable Development Goals with Cooling Water Reclamation

Recyklace chladicí vody

Situace v oblasti vod je v současné době v celosvětovém měřítku čím dál závažnější. Řeší se například nedostatek vody způsobený jejím nerovnoměrným rozváděním, znečištění vody související s průmyslovým rozvojem nebo úbytek podzemních vod.

Skupina Kurita za účelem zlepšení tohoto stavu aktivně podporuje cíle udržitelného rozvoje přijaté Organizací spojených národů.

Na základě společenských problémů uvedených v rámci cílů udržitelného rozvoje skupina Kurita usiluje o zlepšení situace ve své oblasti činnosti – „voda a životní prostředí“ – a dodává svým zákazníkům řešení napomáhající k úsporám vody a energie a snižování množství odpadů.

Naší vizí a cílem v oblasti recyklace vody je její úplná recyklace.

Zpětné využití odluhu chladicích věží

Skupina Kurita se společně se svými zákazníky snaží snižovat množství vody přiváděné do podniků. Za tímto účelem společnost Kurita vyvinula inovativní a jedinečné technologie založené na optimální kombinaci zařízení na úpravu vody a přípravků pro úpravu vody.
 
Díky dlouholetým zkušenostem jak s chemickou úpravou vody, tak s výrobou jednotek pro přípravu vody pro různá průmyslová odvětví společnost Kurita spojila své síly a vyvinula kombinované technologie zpětného využití vody a přípravky na úpravu vody, které zajistí optimální kvalitu i objem vody potřebné pro specifické průmyslové procesy.

V oblasti recyklace vod je nezbytné disponovat technologiemi a zkušenostmi z různých oblastí úpravy vody. Zásadní je znát potřeby, ale i omezení jednotlivých technologií. Pro zajištění zpětného využití odluhu chladicích věží společnost Kurita tyto potřeby a omezení sladila tak, že vytvořila jedinečnou technologii, která je schopna zachytit až 80 % vody odtékající z chladicí věže, jež by jinak byla vypuštěna a ztracena.

Společnost Kurita nabízí zakázková řešení zařízení a přípravků na úpravu vody, která neslouží jen pro jednu oblast aplikace (např. chlazení), ale zohledňují celý vodní cyklus (např. chlazení a recyklace vody).
 
Kombinací těchto technologií s moderním IoT a monitorovacími řešeními je zajištěn bezpečný a stabilní provoz závodu a zároveň vysoký stupeň recyklace vody.

Skupina Kurita poskytuje zákazníkům ucelená řešení prostřednictvím integrace celé řady technologií, produktů a služeb ve třech oblastech podnikání: chemikálie na úpravu vody, zařízení na úpravu vody a služby IoT.

Zařízení: Skupina Kurita nabízí systémy pro optimální úpravu vody, které dodávají vodu požadované kvality.
  • Membránové systémy
  • Systémy na úpravu odpadních vod pro různá odvětví
  • Systémy pro recyklaci vody
Chemikálie: Skupina Kurita dodává různé chemikálie na úpravu vody, které pomáhají předcházet vzniku provozních potíží, šetří vodu a snižují spotřebu energie.
  • Úprava chladicí vody
  • Úprava kotlové vody
  • Membránová úprava

IoT a monitoring: Díky IoT a monitorovacím službám můžeme zajistit kontrolu nad úpravou vody a hladký provoz zařízení i využívání přípravků na úpravu vody.

 

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.