Corrsave® 100

Corrsave® 100 – nově vyvinutý inhibitor koroze společnosti Kurita.

Společnost Kurita při svém nepřetržitém úsilí o hledání trvale udržitelných úprav vyvinula Corrsave® 100, inovační novou molekulu, která zajišťuje potlačování koroze a stabilizaci tvrdosti pro vodní systémy se speciálním zaměřením na úpravy, při nichž je vyžadován nízký obsah P (fosforu) a biologická rozložitelnost.

Corrsave® 100 je:

  • založen na přírodních a obnovitelných organických kyselinách
  • Vrozeně biologicky rozložitelný
  • A má vysokou účinnost ve srovnání s nejnovějšími inhibitory koroze

Tradiční inhibitory koroze pro chladicí systémy jsou založeny na fosfanátech, fosfátech nebo zinku. Některé z nich jsou známé kvůli své nízké biologické rozložitelnosti nebo svému příspěvku k eutrofizaci. Corrsave® 100 je dokonalým řešením v případech, kdy je vyžadováno dodržení požadavků současné legislativy a přísných limitů pro P a vysoká biologická rozložitelnost.

Corrsave® 100 a vyvinutý produkt Aktiphos® 4170 nabízí pro trh jedinečnou molekulu:

  • S vynikajícím potlačováním koroze na uhlíkové a pozinkované oceli
  • Vynikající potlačování koroze v rámci širokého rozsahu parametrů vody (hodnota pH, tvrdost atd.)
  • Vrozeně biologicky rozložitelný, což z něj činí řešení šetrné vůči životnímu prostředí
  • Dodatečná vynikající stabilizace tvrdosti
  • Nabízí vysokou účinnost při nízké hladině P
  • Doplňkové synergické účinky se standardními fosfonovými kyselinami

Corrsave® 100 je vyvinut a Kutita podala žádost k jeho patentování a výrobě výhradně společností Kurita Europe.

Potřebujete podporu? Naši kvalifikovaní odborníci vám s potěšením poskytnou rady osobně a individuálně.

 

S radostí vám budeme k dispozici.