Kurita CSR - Společenská odpovědnost firem

Globální společenská odpovědnost společnosti Kurita je jádrem naší firemní filozofie a obchodní strategie. Naším cílem je poskytovat čistou vodu a udržitelná řešení, která vytvářejí jedinečnou hodnotu pro společnost a naše zákazníky. Společnost Kurita věří, že v harmonii a rovnováze mezi lidstvem a přírodou je síla. 

Činnost společnosti Kurita se řídí odpovědností za životní prostředí. Studujte vlastnosti vody, ovládněte je a my vytvoříme prostředí, v němž budou příroda a člověk v harmonii. To je jeden z hlavních principů filozofie naší společnosti. A to je náš každodenní závazek: ve výzkumu a vývoji i v konkrétních řešeních pro vás na místě.

Jsme vedeni vědomím, že vody - našeho nejdůležitějšího zdroje - je omezené množství. Veškerou naši energii a kompetence proto investujeme do efektivního využívání této vzácné komodity.

Během 70 let od svého založení společnost Kurita trvale poskytuje řešení v oblasti vody a životního prostředí. Sociální problémy, kterým dnes svět čelí, zahrnují oblasti, v nichž mohou nashromážděné technologie a odborné znalosti společnosti Kurita přispět ke změně, jako je nedostatek sladké vody a změna klimatu, jak je uvedeno v Cílech udržitelného rozvoje. Společnost Kurita bude i nadále poskytovat hodnotu společnosti, aby mohla realizovat udržitelnou Zemi.

Prokázaná udržitelnost - několik příkladů.

Zavazujeme se, že budeme nejen čelit technologickým výzvám, ale také využívat naše schopnosti k podpoře humanitárních projektů.

Zjistěte více o všech našich iniciativách CSR.

Sdílet tento článek

Sdílet na LinkedIn
Sdílet na Twitteru

Vaše úspory s přípravkem Cetamine®

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím naší technologie Cetamine ve vašem systému.

Vaše úspory se S.sensing® CS

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím našeho systému S.sensing.® CS techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout u kondenzátorů použitím naší metody Dropwise. techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout v sušičkách pomocí našeho systému Dropwise. techonolgie do vašeho systému.