Dilurit® BC S

Dilurit® BC S-System – nejmodernější biocid in-situ.

Biofilm či bakterie legionella a pseudomonas jsou zdrojem celé řady potíží pro vaše vodní systémy a v rámci odvětví se jim tudíž věnuje zásadní pozornost. Nedostatečná kontrola systému může způsobit vysoké ekonomické ztráty a mít přímý dopad na zdraví obyvatel.

Společnost Kurita má s regulací biofilmu a mikroorganismů ve vodních a papírenských systémech dlouholeté zkušenosti. Oddělení výzkumu a vývoje společnosti Kurita v posledních desetiletích vyvinulo kompletní řadu biocidů, které jsou účinné proti širokému spektru problémů způsobených mikroby.

Tuto řadu v nedávné době doplnil in-situ biocidní přípravek se zakázkovým kontrolním a dávkovacím zařízením společnosti Kurita: Dilurit® BC S-System.

Nejmodernější in-situ biocid společnosti Kurita:

Dilurit® BC S-System je rychlý a snadno zjistitelný oxidační biocidní přípravek, který se beze zbytku rozkládá na anorganické sloučeniny, jež jsou pro životní prostředí neškodné.

Dilurit® BC S-System je mimořádně účinný na:

 • všechny druhy slizotvorných mikroorganismů
 • bakterie redukující sírany
 • bakterii legionella
 • řasy
 • kvasinky
 • plísně
 • vláknité bakterie
 • bakterii pseudomonas

Vyspělý Dilurit® BC S-System společnosti Kurita je mírný oxidační přípravek s širokým spektrem účinnosti, dlouhotrvající efektivitou a dobrou kompatibilitou s ostatními chemikáliemi do výrobních procesů.

Náš tým odborníků má rozsáhlé zkušenosti s řešením problémů souvisejících s mikrobiologickým prostředím. Navíc dodáváme nejmodernější doplňovací a dávkovací zařízení a online technologii pro sledování a regulaci stavu. Všechny naše biocidy jsou netoxické a splňují požadavky nařízení EU o biocidních přípravcích.

Díky reakci v požadovanou dobu zajišťuje Dilurit® BC S-System optimální požadované dávkování. Tím se zajistí hospodárné a efektivní využívání produktů a hladký provoz zařízení, který je kontrolován pomocí systému nepřetržitého sledování online.

Přínosy systému Dilurit® BC S-System jsou:

 • Vynikající účinnost v širokém rozmezí pH (pH 6–10), a to i v obtížných podmínkách (neg. ORP systému, vysoká vodivost). 
 • Nejmodernější doplňovací a dávkovací systém: 100% konverze reakčních složek. Nedochází ke vzniku AOX (absorbovatelných organických halogenů) ani THM (trihalomethanů).
 • Velmi selektivní oxidační přípravek bez negativního vlivu na chemikálie do výrobních procesů.
 • Biologické prostředí si vůči biocidu nevytváří rezistenci.
 • Významné snížení provozních nákladů v porovnání s jinými oxidačními systémy.
 • Monitorování procesu v reálném čase pomocí měření CI- a ORP-.

Nejmodernější dávkovací systém dodávaný ve třech různých verzích:

Společnost Kurita vyvinula tři různé monitorovací systémy pro automatizaci dávkování a kontrolu aplikace přípravku. Každý z těchto systémů je speciálně navržen tak, aby umožňoval různý způsob aplikace.

 • Ekonomický: dávkovací čerpadla řízená vodoměrem (pevný poměr)
 • Komfortní: pomocí regulátoru na chladicí věži, kontrola pH (stálý průtok)
 • Úplná kontrola: „vlastní“ regulátor, průtok upravován čerpadlem, kontrola pH

Podrobnější informace:

S radostí vám budeme k dispozici.