Inteligentní biocidní přípravky pro ochranu vašich vodních systémů před biologickým znečištěním – Ferrocid®/Dilurit®

Průmyslové vodní systémy často bývají ideálním místem pro růst a množení mikroorganismů. Tyto mikroorganismy mohou ve vodních systémech způsobovat řadu problémů, například usazování slizu, mikrobiologicky ovlivněnou korozi, nepříjemný zápach a nebezpečné plyny. Systémy pro přípravu celulózy a systémy cirkulující vody jsou také značně zatíženy velkým množstvím rozpuštěných organických složek. Tyto rozpuštěné složky, zejména pak organické látky, jsou příhodným prostředím pro růst mikroorganismů (bakterií, plísní). Tento růst („tvorbu slizu“) je dále podporován hlavními hraničními podmínkami moderních provozních režimů (neutrální rozmezí pH, teploty mezi 40 a 60 °C.)

I dnes se setkáváme se závažnými problémy způsobenými tvorbou slizu. Vznik úsad vede k různým problémům při výrobě a na druhé straně ovlivňuje kvalitu koncových výrobků. Typickými problémy jsou:

 • tvorba slizu
 • úsady v okruhu stroje
 • praskliny na stroji
 • zápach
 • zhoršení odtoku
 • zanášení filtrů a sít
 • zhoršení absorpce vody na sušicích plstěncích
 • sedimentující a plovoucí kal v odpadních vodách
 • vyšší mikrobiální koroze.

Ke snižování kvality finálního výrobku tedy dochází kvůli

 • bodům a dírám
 • poruchám
 • zvýšenému riziku působení mikroorganismů.

K zapáchání dochází, když se v systému tvoří těkavé organické látky (které se při pokojové teplotě vypařují), které se zpravidla vyznačují typickým zápachem. Nejnepříjemnější zápach vydávají organické sloučeniny síry, ale i organické kyseliny nebo karbonylové sloučeniny.

Proto je často nezbytné provádět úpravu pomocí biocidů. Účelem programů úpravy je významně snižovat celkový počet bakterií (TBC) ve vodě a regulovat tvorbu biofilmu. Také je třeba zohlednit aspekty minimalizace negativního dopadu na systém a na životní prostředí, jako jsou AOX, CHSK, rozložitelnost, obsah dusíku a fosforu.

Oxidační a neoxidační biocidy:

Máme k dispozici celou řadu produktů a metod pro úpravu vodních systémů pomocí biocidů různého typu. Tyto produkty se dělí na dvě základní kategorie, oxidační a neoxidační činidla.

Poznámka: Pro lepší účinnost je možné biocidy kombinovat s biodispergátory, které dokáží napadat ochrannou vrstvu biofilmu a rozpouštět uhynulou biomasu.

Oxidační biocidy:

Pronikají do buněčných membrán a svým oxidačním účinkem mění buněčný metabolismus. Nepůsobí selektivně. Podrobnější informace najdete na naší stránce o inovacích Dilurit® BC S.

Neoxidační biocidy:

Reagují specificky se složkami mikrobiální buňky nebo deaktivují určité metabolické procesy. Působí selektivně a jejich použití zpravidla není závislé na hodnotě pH.

Dilurit® , Ferrocid® , Turbanion® a Kuriverter®: pro účinné potlačování mikroorganismů (bakterií, plísní a řas) a makroorganismů (např. slávek) v průmyslových systémech recirkulující vody a membránových filtračních jednotkách.

Upozornění: Biocidy používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

S radostí vám budeme k dispozici.