Dávkování, monitorování a regulace

Zařízení a projektování.

Zařízení a projektování nabízí to správné řešení pro váš způsob použití produktů Kurita. Společnost Kurita vám poskytne to správné řešení pro vaši aplikaci od jednoduchých dávkovacích čerpadel až po speciální dávkovací systémy pro vaše speciální aplikace. Společnost Kurita navíc nabízí také zařízení pro monitorování a kontrolu pro analyzování toho, zda se ve vašem systému používá správná koncentrace vašich produktů Kurita. Společnost Kurita také dodává zvláštní zařízení pro sledování klíčových ukazatelů KPI vašeho systému, takže si můžete být jisti, že je dosahováno očekávaného účinku úpravy.

Monitorovací systémy a zařízení společnosti Kurita Europe jsou jako součást její filozofie monitorování zkonstruovány tak, aby monitorovaly a analyzovaly aktivní látky nebo klíčové ukazatele výkonnosti co nejsnadnějším a nejpřesnějším způsobem.

Monitorovací systémy Kurita analyzují hlavní skutečnou aktivní látku zvolenou pro vaši aplikaci.

Jestliže program úpravy je založen na vlastnostech spojených s potlačováním koroze, potom se monitoruje tento inhibitor koroze. Jestliže je založen na ochraně proti vzniku pevných úsad, potom se monitoruje aktivní inhibitor pevných úsad. Tyto monitory představují nejnovější stav technologie v koncepcích monitorování.

Monitory KPI jsou zvoleny tak, aby co nejtěsněji simulovaly skutečné podmínky uvnitř monitorovaného vodního systému. Tam, kde je to možné, principy měření simulují skutečné podmínky v systému, aby se umožnilo monitorování KPI co nejblíže ke skutečným podmínkám v systému a potrubích zařízení.

Další informace, pokud se týká zařízení:

Potřebujete podporu? Naši kvalifikovaní odborníci vám s potěšením poskytnou rady osobně a individuálně.