Široká řada speciálních programů úpravy určená pro parní generátory a kotlové systémy – Ferrolix®

Produkty řady Ferrolix® zajišťují optimální řešení pro ochranu proti korozi a tvorbě pevných úsad v celém kotlovém systému a cyklu vodní páry. Naše produktová řada Ferrolix® zahrnuje inovační technologie, které snižují provozní náklady a zvyšují spolehlivost a životnost systému. Produkty Ferrolix® jsou k dispozici jako jednosložkové i jako kombinace typu „vše v jednom“.

Přísady vychytávající kyslík / redukční činidla

Dokonce i malá množství rozpuštěného kyslíku mohou v kotlových systémech způsobit korozi. Společnost Kurita nabízí těkavé i netěkavé přísady vychytávající kyslík, které udržují koncentraci rozpuštěného kyslíku na vhodné úrovni.

 • Organické a anorganické přísady vychytávající kyslík pro potravinářský průmyslu v souladu s § 173.310 FDA
 • Těkavé přísady vychytávající kyslík pro vysokotlaké systémy a koncepce úpravy těkavými činidly „All-Volatile-Treatment“ (AVT)
 • Netoxické přísady vychytávající kyslík nahrazující hydrazin
 • Netoxická katalyzovaná přísada vychytávající kyslík v napájecí vodě za nízkých teplot

Vnitřní úprava / inhibitory pevných úsad

Tvorba pevných úsad v kotlových systémech snižuje účinnost a životnost systémů a představuje vážné bezpečnostní riziko. Společnost Kurita nabízí inhibitory pevných úsad na bázi fosfátů a polymerů, které chrání povrchy systémů před tvorbou pevných úsad a korozí.

 • Jedinečné produkty pro regulaci tvrdosti a oxidu křemičitého
 • Programy pro regulaci tvorby úsad na bázi fosfátů a fosfonátů
 • Bezfosforová regulace tvorby úsad na bázi dispergátorů
 • Programy úpravy pro potravinářský průmysl v souladu s § 173.310 FDA
 • Fosfátové produkty a polymery pro vysokotlaké kotle
 • Přísady proti pěnění

Alkalizace napájecí vody a páry/kondenzátu

Ke korozi a materiálovým ztrátám v potrubí napájecí vody a v systémech páry a kondenzátu většinou dochází z důvodu nízké hodnoty pH. Společnost Kurita nabízí kompletní řadu neutralizačních a alkalizačních aminů pro použití v nízkotlakých, střednětlakých a vysokotlakých systémech.

 • Směsi alkalizačních aminů pro potravinářský průmysl v souladu s § 173.310 FDA
 • Speciální směsi alkalizačních aminů pro systémy s nízkou, střední a vysokou návratností kondenzátu
 • Programy úpravy pro průmyslové systémy s dlouhými rozvody páry a kondenzátu

S radostí vám budeme k dispozici.