FERROSOLF® 9918

Přípravek pro ochranu proti prachu – Ferrosolf® 9918

Stříkání - často únavné - země vodou ze sudů je záležitostí minulosti! Prach lze ve velké míře mít pod kontrolou pomocí našeho účinného přípravku pro vázání prachu Ferrosolf® 9918 pro prašné a štěrkové cesty.

  • Účinek v závislosti na povrchu, počasí a způsobu použití trvá minimálně po dobu 3-7 dnů.
  • Biologicky rozložitelný a neobsahující nebezpečné látky podle norem 67/548/EEC a 2001/59/EC
  • Není na kandidátském seznamu látek vyvolávajících velmi vysoké znepokojení podle předpisu REACH