Inhibitory tvorby měkkých úsad

Inhibitory tvorby měkkých úsad zastavují či snižují tvorbu měkkých úsad.

Usazeniny (měkké úsady) se objevují v petrochemickém průmyslu na mnoha místech. Jsou výsledkem nežádoucích procesů oxidace, polymerizace, sedimentace a kondenzace a často k nim dochází v kompresorech surového plynu a v jednotkách pro frakcionaci ropy a separaci plynu. Reakčními složkami jsou ethylen, acetylen, propylen, butadien, styren nebo jiné nenasycené sloučeniny. Stopová množství kyslíku či sloučeniny obsahující kyslík podporují tvorbu pryskyřic a polymerů. Tvorba měkkých úsad může být velmi intenzivní, například při přeměně monomerů na polymery, jako v případě „popcornových polymerů“ z butadienového znečištění. K největším úsadám v důsledku polymerizace dochází v zařízeních na výrobu ethylenu a styrenu.

Koncepce úpravy pro prevenci měkkých úsad přizpůsobíme individuálně vašemu systému a zkombinujeme produkty v souladu s vašimi úkoly a požadavky:

  • lapače radikálů (chemické přísady pro vychytávání nežádoucích přísad)
  • dispergátory
  • chemické přísady vychytávající kyslík
  • stabilizátory
  • antioxidanty
  • deaktivátory kovů.

Měkké úsady v zařízení na kompresi surového plynu (výroba ethylenu) snižují výkonnost kompresorů a mohou vést k vibracím a nucené odstávce zařízení. Společnost Kurita na základě desetiletí zkušeností vyvinula koncepci úpravy určenou pro kompresory surového plynu, která se na trhu velmi osvědčila. Používané antioxidanty a antipolymerizační přípravky jsou stabilní a nezpůsobují tvorbu nebezpečných nitrovaných dienů ve studené části ethylenové jednotky.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.