Palivové přísady

Palivové přísady splňující specifikace.

Prevence biologického znečištění je zapotřebí, když paliva obsahují mikroorganismy, které mohou metabolizovat jejich sloučeniny. Nejběžnějšími mikroorganismy jsou plísně a bakterie. Zpravidla žijí ve vodě, palivo však využívají jako zdroj živin a kyslíku. Mikrobi mohou vytvářet kyseliny, oxid uhličitý, sirovodík a velké rostoucí slizovité kolonie. Plísně dokáží přežívat i v prostředí s nízkým obsahem kyslíku. Často se vyskytují dohromady s bakteriemi, např. druhu Pseudomonas. Jakmile se mikrobi usadí, začnou se shlukovat a významně se rozrůstat. Těmto velkým rostoucím plochám říkáme bakteriální povlak. Povlak se vyskytuje na bočních stěnách a na dně skladovacích nádrží.

Pro předcházení biologickému znečištění a omezování koroze je nutné používat palivové přísady. Pod bakteriálním povlakem totiž může docházet k mikrobiologicky ovlivněné korozi (MIC). Vedlejší produkty metabolismu způsobují korozi kovů, v nichž vznikají důlky. V těchto důlcích se usazují mikrobi a proces koroze dále umocňují. V extrémních případech vzniknou v kovovém povrchu dírky. V důsledku působení mikroorganismů dochází k různým potížím, např. zanášení filtrů, a proto se používají palivové přísady. Většina biocidů na bázi vody se v zásaditém prostředí rychle rozkládá. Některé komerční biocidy se při pH 7 rozloží během několika dnů. Přípravek je poté nutné použít znovu, což je škodlivé a vznikají tím dodatečné náklady.

Společnost Kurita nabízí vysoce účinné palivové přísady rozpustné v oleji, které proces koroze a biologického znečištění zastaví. Používají se pro prevenci biologického znečištění u motorové nafty, topných olejů, zbytkových paliv a dalších ropných destilátů. Tyto přísady odstraňují rostoucí bakterie a plísně, příp. jejich růstu předcházejí. Naše biocidy ničí aerobní i anaerobní plísně, bakterie, kvasinky a bakterie redukující sírany. Vykazují vynikající protikorozní vlastnosti a výborně chrání před rozkladem mikrobiálních materiálů a tvorbou kalu. Palivové biocidní přípravky společnosti Kurita jsou plně odbouratelné (metoda OECD 301D / EHS 84/449 C6). Neobsahují dusičnany, nitrozační činidla ani organicky vázaný chlor a nijak neovlivňují hodnotu AOX.

Když se uvolní sirovodík, v oleji rozpustné přípravky společnosti Kurita vychytávající H2S na sebe rychle naváží sirovodík a merkaptan (RSH). Tyto nákladově efektivní přípravky umožňují velmi nízkou četnost ošetření při vysoké účinnosti a tepelné stabilitě v palivech.

Stabilizátory destilovaného topného oleje od společnosti Kurita jsou přísady rozpustné v oleji. Při velmi nízkém dávkování stabilizují krakovaná i přímo destilovaná paliva. Díky jejich antioxidačním vlastnostem je zajištěna dobrá barevná stabilita a maximální regulace tvorby kalu. Tyto přísady jsou tepelně velmi stabilní a vykazují prvotřídní účinnost u vznětových motorů a domácích hořáků. Tyto palivové přísady chrání před zalepením vstřikovačů, zanesením filtrů, sítek, trysek a znečištěním koncovek hořáků. Za běžných manipulačních podmínek nejsou extrahovány vodou, a nepřispívají tak k tvorbě mlžného oparu. Účinné látky splňují požadavky normy DEF STAN 91-91 pro Evropu, Blízký východ a Afriku.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí podle vašich osobních a individuálních potřeb.

S radostí vám budeme k dispozici.