Palivové přísady

Palivové přísady splňující specifikace.

Frakce proudů krakovaného produktu v motorové naftě a topném oleji mohou způsobovat rozklad a nežádoucí změny barvy. Protože tyto produkty se často skladují po delší dobu, může tento rozklad vést ke vzniku kalu, zanášení filtrů a poškození motoru nebo hořáku. Měkké úsady mohou zanášet trysky hořáku, snižovat tak jeho účinnost a zvyšovat náklady na údržbu. Dispergátory vstřikovací trysky čistí a udržují v čistotě, čímž se snižuje spotřeba paliva a dochází k lepšímu spalování.
V oleji rozpustné chemické přísady společnosti Kurita pro vychytávání sirovodíku odstraňují sloučeniny obsahující H2S a merkaptan. Naše biocidy určené pro motorovou naftu a topné oleje odstraňují bakterie a plísně a brání jejich růstu. Ničí aerobní i anaerobní plísně, bakterie, kvasinky a bakterie redukující sírany. Podle metody OECD 301D / EEC 84/449 C6 jsou plně odbouratelné a nijak neovlivňují hodnotu AOX. Palivové přísady společnosti Kurita zvyšují stabilitu vašich paliv při skladování i jejich účinnost.

Společnost Kurita poskytuje velký počet přísad pro vaše meziprodukty i hotové produkty:

  • stabilizátory, antioxidanty a aditiva
  • inhibitory koroze
  • chemické přísady pro vychytávání sirovodíku a biocidy
  • odpěňovadla
  • přípravky pro zlepšení toku
  • přípravky pro zlepšení spalování
  • antistatika

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb