Technologie Gilufix® FT

Technologie Gilufix® FT – nejnovější revoluční technologie v papírenství.

Evropský papírenský průmysl zaujímá přední postavení v míře využívání odpadového papíru jako suroviny pro výrobu. Některé druhy papíru, jako např. obalový a novinový papír a někdy i hygienický papír, se vyrábějí ze 100% recyklované vlákniny. Využívání recyklované vlákniny přirozeně způsobuje v procesu výroby papíru určité nežádoucí potíže, z nichž největší představuje tvorba slizu. Sliz vzniká přítomností lepkavých látek v odpadní vodě. V oběhových okruzích papírenských strojů se pak tvoří usazeniny, které mohou nepříznivě ovlivnit jakost papíru nebo způsobovat obrovské výrobní ztráty z důvodu odstávek kvůli čištění.

Společnost Kurita nabízí pro regulaci tvorby slizu inovativní a patentovanou technologii Gilufix® FT – novou generaci polymerů, díky níž mohou výrobci tento obtěžující materiál z procesu snadno odstranit pomocí flotace nebo listu papíru.

Technologie Gilufix® FT přináší mimo jiné tyto výhody:

  • Nižší frekvence odstávek strojů kvůli čištění
  • Výrobek je bezpečný pro styk s potravinami v souladu s doporučením BfR XXXVI
  • Neklasifikováno podle nařízení CLP
  • Patentovaný chemický přípravek
  • Podle kodexu Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), části 176 – Nepřímé přísady potravin: papírové a lepenkové složky

Používání recyklovaného papíru v Evropě podle odhadů způsobuje ve výrobě ztráty dosahující 700 mil. EUR ročně.

Společnost Kurita svým výrobkem Gilufix® FT zvyšuje denní produktivitu a významně snižuje výrobní ztráty.

Obraťte se na naše odborníky z oboru, kteří vám o naší technologii Gilufix® FT poskytnou více podrobností.