GILUMAT®

Online monitorování Gilumat®.

Správná řešení monitorování pro správnou úpravu:

  • Analýza aktivních přísad zajišťuje, že vždy měříte aktivní produkt
  • Fotometrická měření, například Turbodispin®, měření na základě polymerů, ale také obsahu přípravku Cetamine®
  • Nastavitelné intervaly analýzy se snadným použitím pro optimální frekvenci analýzy a spotřebu reagentu podle časového indexu výdrže
  • K dispozici jsou různé rozsahy, které vám umožňují zvolit správnou jednotku pro vaši aplikaci (Chladicí voda, Reverzní osmóza, Kotlová voda)

K dispozici jsou doplňkové monitory pro klíčové parametry vody jako je například zásaditost nebo tvrdost

Monitory KPI pro sledování úspěchu úpravy, například

  • Tvorba měkkých úsad
  • Koroze

Další informace, pokud se týká zařízení: