GILUNAL®

Náhrada bóru v systémech obsahujících škrob a dextriny - Gilunal®

Gilunal A® je naše aktivní, snadno rozpustná, koncentrovaná hliníková sůl pro použití jako přísada v adhezivních systémech obsahujících škrob a dextriny. Náš bezpečný produkt s lepší účinností než borax.

Účinek přípravku Gilunal®:

  • Regulace viskozity, stability, adheze, pojení a vytváření filmu během výroby
  • Nekorodující, není nebezpečnou látkou
  • Odpovídá doporučení 36. předpisu BfR – povolen pro balení potravin
  • Podle předpisu REACH, článku 33, odstavec 3 (neobsahuje bór) a předpisu Swan severských států