Giluton®

Pokročilé technologie v papírenské chemii: prostředky pro zvýšení pevnosti za mokra - Giluton®

Společnost Kurita si za více než tři desetiletí vybudovala vedoucí postavení na evropském trhu s přísadami pro zvýšení pevnosti za mokra. Náš Giluton® pryskyřice pro mokré aplikace jsou založeny na polyamidoamin-epichlorhydrinové (PAAE) chemii a používají se především v neutrálních až mírně alkalických podmínkách. Pryskyřice PAAE podporuje:
  • pevnost za mokra
  • zadržování jemných částic a plniva
  • fixace odpadu
  • výkonnost dalších přísad, např. dimenzování mokrých konců.
  • skřípání na válci Yankee (tkáň)
  • pevnost v suchu
  • bilance náplně systému

Naše silné odhodlání v oblasti výzkumu a vývoje vedlo k vytvoření pokročilého portfolia splňujícího potřeby konkrétních aplikací a požadavků BfR (Bundesinstitut für Risikoanalyse), FDA a čínské normy GB 9685-2008. Kromě toho většina našeho portfolia splňuje požadavky RAL-Umweltzeichen, Nordic Swan- a EU Ecolabel. Doporučujeme vám podívat se na níže uvedené video, kde uvidíte laboratorní test s Gilutonem® a výrobní proces mokrého zpevněného papíru s naším pilotním papírovým strojem.

Laboratorní test

Jsme vám k dispozici