Účinné programy úpravy pracující na principu určení stavu biofilmu a pevných úsad online pomocí technologie HydroBio®

Biofilm je organický film, který se skládá z živých (a uhynulých) mikroorganismů uložených v polymerové matrici označované jako extracelulární polymerová látka (EPS). Biofilm se často tvoří v případě, že se do procesu přidává povrchová nebo odpadní voda.

Při nedostatečné úpravě vodních systémů může docházet k tvorbě biofilmu a pevných úsad. Biofilm způsobuje mikrobiologicky ovlivněnou korozi (MIC) a usazují se v něm patogenní bakterie, např. legionella. Biofilmy a pevné úsady se navíc na vnitřních stěnách potrubí a jednotek zařízení chovají jako tepelná izolace, a omezují tak přenos tepla a způsobují energetické ztráty.

HydroBio® se postupně stává průmyslovou normou pro regulaci a sledování tvorby úsad. Společnost Kurita nabízí vhodné nástroje pro sledování účinných látek a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) vašich systémů, takže si můžete být jisti, že je dosahováno očekávaného účinku úpravy.

 • Testovací sada HydroBio®: rychlé a snadné zjištění množství biofilmu.
 • HydroBio® Advance: osvědčené měření biofilmu online.
 • HydroBio® ASC: Nová metoda sledování biofilmu a pevných úsad.

Testovací sada HydroBio®: pro snadné a rychlé zjištění množství biofilmu.

Testovací sada HydroBio® umožňuje lepší regulaci mikrobiologického růstu ve vodních systémech, např. v systémech chladicí vody, v provozní vodě (potravinářský a nápojový průmysl, papírenství) a při membránové filtraci. Biofilm tvoří směs slizu (polysacharidů) a živých či uhynulých mikroorganismů. Biofilm často osidlují různé bakterie, např. legionella. V důsledku tvorby biofilmů dochází k menšímu přenosu tepla, což může vést ke vzniku mikrobiologicky ovlivněné koroze. Testovací sada HydroBio® slouží ke zjištění přítomnosti biofilmů ve vodních systémech. Dovoluje tedy upravit ošetření pomocí biocidních přípravků a lépe regulovat mikrobiologická rizika.

HydroBio® Advance: Osvědčená metoda pro zjišťování a sledování biofilmu online ve všech vodních systémech.

Pro zajištění čistého systému a jeho hladký provoz je klíčovým parametrem účinné sledování biofilmu, a k tomu je zapotřebí citlivého systému pro monitorování biofilmu: HydroBio® Advance.

Metoda měření musí být zároveň osvědčená, spolehlivá a musí být snadné ji nainstalovat do jakéhokoli systému. HydroBio® Advance toho dosahuje díky tomu, že má senzor podobu trubičky.

Nejlepší volba pro sledování biofilmů ve vašich průmyslových systémech:

 • výsledky v požadovanou dobu 
 • neustálé a spolehlivé měření
 • jednoduchý výklad výsledků
 • proaktivní způsob rozhodování
 • použití správného množství produktů ve správný čas
 • osvědčená metoda, snadná manipulace.

Podrobnější informace: HydroBio® Advance.

HydroBio® ASC: Nová a inovační metoda pro zjišťování biofilmu a pevných úsad ve vodních systémech online.

HydroBio® ASC je nový systém pro sledování biofilmu a pevných úsad v chladicí vodě, který funguje na stejném principu jako HydroBio® Advance. Kromě měření biofilmu také simuluje povrch výměníku tepla, a sleduje tak jeden z největších problémů způsobovaných pevnými úsadami: blokování přenosu tepla.
HydroBio® ASC je skvělý systém pro úplnou kontrolu nad vaším provozem a pro jeho sledování.

Nabízíme zakázková řešení pro vaše vodní systémy. Systém HydroBio® ASC přináší mimo jiné tyto výhody:

 • regulace úpravy v požadovanou dobu
 • sledování měkkých a pevných úsad online
 • optimalizace chemické úpravy
 • úspora nákladů díky předcházení nadměrnému dávkování
 • hladký provoz zařízení.

Podrobnější informace o zařízení: Zařízení a projektování.

S radostí vám budeme k dispozici.