Metoda integrace

Metoda integrace

Patentovaná metoda společnosti Kurita pro úpravu pitné vody ve vodárnách a městských vodárnách.

 • Složkami jsou roztoky fosforečnanů a křemičitanů
 • roztoky fosforečnanů a křemičitanů se oddělí a požadovaná směs se upraví podle kvality vody.
 • Do vodárny se dodávají a skladují odděleně.
 • Obě složky se přidávají do vody odděleně

Technologie závodu

Provádíme inženýrskou činnost, přizpůsobujeme úpravu a vytváříme potřebnou technologii zařízení.

Hlavními součástmi jsou:

 • Oddělené nádrže na fosforečnany a křemičitany
 • Oddělené dávkovací systémy pro fosforečnany a křemičitany
 • Společný průtokově proporcionální signál pro dávkovací čerpadla
 • Samostatné doplnění vodovodního řadu

Výhody metody integrace

Jeden krok míchání během výrobního procesu již není potřeba:

 • Vysoká koncentrace roztoků
 • Menší skladovací množství
 • Menší množství nákladu
 • Žádná blokovaná kombinace fosforečnanů a křemičitanů
 • Individuálně nastavitelné složení fosforečnanů a křemičitanů

Jsme vám k dispozici

Vaše úspory s přípravkem Cetamine®

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím naší technologie Cetamine ve vašem systému.

Vaše úspory se S.sensing® CS

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím našeho systému S.sensing.® CS techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout u kondenzátorů použitím naší metody Dropwise. techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout v sušičkách pomocí našeho systému Dropwise. techonolgie do vašeho systému.