Portfolio vyspělých přípravků pro procesy úpravy odpadních vod – Kuriflock/Gilufloc®

Každý zákazník má jiné požadavky. Díky široké řadě koagulačních a flokulačních činidel společnosti Kurita plníme požadavky na různá využití v rozmanitých výrobních procesech, mimo jiné ve stavebnictví, průmyslu, úpravě vod a papírenství. Při čiření přídavné vody a čištění odpadních vod se snažíme společně se zákazníkem dosáhnout těch nejlepších výsledků.

Anorganická koagulační činidla:

 • Široká řada produktů na bázi hliníku v různých koncentracích a s různou zásaditostí.
 • Hliníkové soli z vlastní výroby.

Přírodní, organická a smíšená koagulační činidla:

 • Synergické přípravky pro lepší čiření, nižší spotřebu chemikálií a omezení tvorby kalu.
 • Zlepšují čiření v případě přítomnosti olejů, komplexotvorných činidel a povrchově aktivních látek.
 • Zakázková řešení pro odpadní vody z potravinářského průmyslu, automobilového průmyslu, oceláren a všeobecných průmyslových odvětví.

Organické emulzní přerušovače:

 • Přírodní, organické emulzní přerušovače, účinné při širokém rozsahu hodnot pH, bez nutnosti regulace pH a ohřevu za účelem lepšího využití odstraněných olejů a emulzí.
 • Inovační emulzní přerušovače pro přesnou separaci oleje a vody.
 • Omezování vytváření kalu a snižování celkových nákladů na čištění.

Speciální adsorpční činidla:

 • Pro snižování CHSK, BSK, uhlovodíků a odstraňování barvicích přípravků a těžkých kovů.

Široká řada flokulačních činidel:

 • Klasické práškové a emulzní polymery, inovační řada flokulačních činidel na bázi vody, šetrných vůči životnímu prostředí.
 • Nová generace produktů neobsahujících polyakrylamid.

Činidla pro odvodňování kalu:

 • Práškové, emulzní produkty a produkty na vodní bázi kompatibilní s hlavními systémy pro odvodňování kalu, pro zlepšování vysušení a snížení objemu kalu.

Speciální přípravky pro odstraňování těžkých kovů a aniontů:

 • Činidla vychytávající těžké kovy a anionty, vhodná pro široký rozsah hodnot pH. Odstraňují např. Zn, Cr, Pb, Hg, Ni, fluoridy, sulfáty, fosfát.

Anorganická koagulační činidla Kuriflock/Gilufloc®:

 • K dispozici v různých koncentracích a hodnotách zásaditosti
 • Hliníkové soli z vlastní výroby

Smíšená a organická koagulační činidla Kuriflock/Gilufloc®:

 • Synergické přípravky pro lepší čiření, sníženou spotřebu chemikálií a snížené vytváření kalu
 • Zlepšuje čiření v případě přítomnosti olejů, komplexotvorných činidel a povrchově aktivních látek.
 • Odpadní vody z potravinářského průmyslu, automobilového průmyslu, oceláren a všeobecných průmyslových oborů

Organická koagulační činidla a emulzní přerušovače Kuriflock/Gilufloc®:

 • Omezování vytváření kalu a snižování celkových nákladů na čištění.
 • Účinná při širokém rozsahu hodnot pH, účinná bez regulace pH a ohřev za účelem lepšího využití odstraněných olejů a emulzí.

Speciální adsorpční činidla Kuriflock/Gilufloc®

 • Pro snižování COD, BOD, uhlovodíků a odstraňování barvicích přípravků a těžkých kovů

Široká řada flokulačních činidel Kuriflock/Gilufloc®

 • Klasické práškové a emulzní polymery, inovační řada flokulačních činidel rozpustných ve vodě pro ochranu životního prostředí;
 • Nová generace produktů neobsahujících polyakrylamid

Úpravy Kuriflock/Gilufloc® pro odvodňování kalu

 • Práškové, emulzní a zesíťované produkty kompatibilní s hlavními systémy pro odvodňování kalu, pro zlepšování vysušení a snížení objemu kalu

Speciální přípravky Kuriflock/Gilufloc® pro odstraňování těžkých kovů a aniontů

 • Jako například Zn, Cr, Pb, Hg, Ni, fluoridy, sulfáty, fosfát

S radostí vám budeme k dispozici.