Kuriflock/Gilufloc®

Kuriflock/Gilufloc®

Široká řada flokulačních produktů Kurita pro čiření přídavné vody a/nebo čištění odpadních vod 

Úpravou surové vody a umožněním jejího používání bez rizika lze snížit náklady na vodu.

Anorganická koagulační činidla Kuriflock/Gilufloc®:

 • K dispozici v různých koncentracích a hodnotách zásaditosti
 • Hliníkové soli z vlastní výroby

Smíšená a organická koagulační činidla Kuriflock/Gilufloc®:

 • Synergické přípravky pro lepší čiření, sníženou spotřebu chemikálií a snížené vytváření kalu
 • Zlepšuje čiření v případě přítomnosti olejů, komplexotvorných činidel a povrchově aktivních látek.
 • Odpadní vody z potravinářského průmyslu, automobilového průmyslu, oceláren a všeobecných průmyslových oborů

Organická koagulační činidla a emulzní přerušovače Kuriflock/Gilufloc®:

 • Omezování vytváření kalu a snižování celkových nákladů na čištění.
 • Účinná při širokém rozsahu hodnot pH, účinná bez regulace pH a ohřev za účelem lepšího využití odstraněných olejů a emulzí.

Speciální adsorpční činidla Kuriflock/Gilufloc®

 • Pro snižování COD, BOD, uhlovodíků a odstraňování barvicích přípravků a těžkých kovů

Široká řada flokulačních činidel Kuriflock/Gilufloc®

 • Klasické práškové a emulzní polymery, inovační řada flokulačních činidel rozpustných ve vodě pro ochranu životního prostředí;
 • Nová generace produktů neobsahujících polyakrylamid

Úpravy Kuriflock/Gilufloc® pro odvodňování kalu

 • Práškové, emulzní a zesíťované produkty kompatibilní s hlavními systémy pro odvodňování kalu, pro zlepšování vysušení a snížení objemu kalu

Speciální přípravky Kuriflock/Gilufloc® pro odstraňování těžkých kovů a aniontů

 • Jako například Zn, Cr, Pb, Hg, Ni, fluoridy, sulfáty, fosfát