Kuriverter®/Osmotech®

Kuriverter® & Osmotech®

Široká řada přípravků Kurita pro čištění membrán, inhibitorů pevných úsad a dispergátorů, pro reverzní osmózu i pro ultra- a nano-filtraci.

Kuriverter - speciální produkty pro membrány RO

  • Kuriverter® IK 110 - přípravek pro odstraňování biofilmu: jedinečná a patentovaná technologie pro účinné odstraňování biofilmů na mebránách RO.
  • Kuriverter® RC - Koncepce regenerace: Tato technologie nám umožňuje regenerovat membrány, obnovovat odstraňování soli a prodlužovat dobu výměny membrány na okamžik, kdy na to budou prostředky v rozpočtu, a kdy to bude vhodné

Osmotech® - přípravky proti tvorbě úsad a dispergátory

  • Pro omezování ukládání nánosů, uhličitanů, síranů, fluoridů i křemíku na površích membrán.
  • Aktivní složky produktu schválené hlavními výrobci membrán.
  • Naše produkty Osmotech®jsou schváleny podle NSF 60

Osmotech - přípravky pro čištění membrán

  • Programy kyselého, neutrálního a alkalického čištění.
  • Programy dezinfekce pomocí přípravku Ferrocid®.
  • Použití pro výrobu pitné vody RO s certifikací KIWA.
  • Pro všechny typy membrán, organické nebo minerální.
  • Pro různé membránové filtrační jednotky: mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza, elektrodialýza.

Upozornění: Biocidy používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.