Komplexní úprava pro systémy reverzní osmózy a jiné membránové systémy – Kuriverter® a Osmotech®

Společnost Kurita poskytuje širokou řadu přípravků pro čištění membrán, inhibitorů pevných úsad a dispergátorů, pro reverzní osmózu i pro ultra- a nanofiltraci. Velmi účinná řešení pro jakýkoli problém v oblasti všech membránových procesů. Naším hlavním cílem je zlepšovat každodenní práci našich zákazníků.

Nabízíme zakázková řešení pro membránovou úpravu. Přinášejí mimo jiné tyto výhody:

 • lepší výkonnost procesů a větší účinnost úpravy
 • dodržování předpisů týkajících se životního prostředí i místních omezení
 • významné prodloužení životnosti membrán
 • lepší řízení vytvářeného permeátu
 • menší spotřeba chemikálií
 • zjištění možnosti opětovného používání vody nebo snížení objemu odpadních vod
 • integrovaná procesní řešení
 • optimalizace celkových procesních nákladů.

Speciální produkty pro membrány RO – Kuriverter™:

 • Kuriverter® IK-110 – přípravek pro odstraňování biofilmu: jedinečná a patentovaná technologie pro účinné odstraňování biofilmů na membránách RO.
 • Kuriverter® RC – koncepce regenerace: Tato technologie nám umožňuje regenerovat membrány, obnovovat odstraňování soli a oddalovat dobu výměny membrány na okamžik, kdy na to budou finanční prostředky a kdy to bude vhodné.

Přípravky proti tvorbě úsad a dispergátory pro průmyslová zařízení RO a odsolovací procesy – Osmotech®

 • Pro regulaci usazování uhličitanů, síranů, fluoridů a oxidu křemičitého na površích membrán.
 • Aktivní složky produktu schválené hlavními výrobci membrán.
 • Naše produkty Osmotech® jsou schváleny podle NSF 60.

Přípravky pro rychlé čištění membrán – Osmotech®

 • Je nutné dodržovat pravidelné intervaly čištění. Nabízíme programy kyselého, neutrálního i zásaditého čištění.
 • Čisticí přípravky Osmotech® se v porovnání s běžnými chemikáliemi vyznačují výrazně vyšší účinností čištění. Proces čištění je tak lepší a rychlejší.
 • Přípravky pro čištění Osmotech® se velmi vyplatí, protože zkracují dobu odstávek systému.
 • Programy dezinfekce pomocí přípravku Ferrocid®.
 • Použití pro výrobu pitné vody RO.
 • Pro všechny typy membrán, organické i minerální.
 • Pro různé membránové filtrační jednotky: mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza, elektrodialýza.

Společnost Kurita nabízí produkty pro udržování membrán – Ferrocid 8583 a 8593. Potřebujete-li dodatečné informace, kontaktujte nás.

Upozornění: Biocidy používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

S radostí vám budeme k dispozici.