Labufloc®

Přísady pro zadržování a flokulační činidla - Labufloc®

Naše polymery Labufloc® jsou přísady pro zlepšování zadržování a odvodnění. Dále jsou k dispozici organické, anorganické a kombinované produkty pro regeneraci vláken a odvodňování kalu.

V kombinaci s našimi odbornými zkušenostmi a moderním doplňovacím a dávkovacím zařízením lze zaznamenat následující přínosy:

  • Zvýšená jemnost a zadržování plniva
  • Zlepšené odvodnění a vytváření archů
  • Značné úspory nákladů
  • Snížená spotřeba energie

Navíc nabízíme komplexní řadu organických a anorganických flokulačních činidel pro čištění surových a odpadních vod.