Komplexní přísady pro zadržování a flokulační činidla – Labufloc®

Naše polymery Labufloc® jsou přísady pro zlepšování zadržování a odvodnění. Dále jsou k dispozici organické, anorganické a kombinované produkty pro regeneraci vláken a odvodňování kalu.

V kombinaci s našimi odbornými zkušenostmi a moderním doplňovacím a dávkovacím zařízením lze zaznamenat následující přínosy:

  • větší jemnost a lepší zadržování plniva
  • lepší odvodnění a vytváření archů
  • značné úspory nákladů
  • nižší spotřeba energie.

Navíc nabízíme komplexní řadu organických a anorganických flokulačních činidel pro čištění surových a odpadních vod.

S radostí vám budeme k dispozici.