Komplexní koncepce úpravy pro potlačování bakterie legionella

Komplexní koncepce úpravy pro potlačování bakterie legionella

Legionella je gramnegativní bakterie způsobující u člověka různé druhy chorob. Jednou z nich je tzv. legionářská nemoc, atypický zápal plic, který se projevuje kašlem, dýchavičností, vysokými horečkami, bolestí svalů a hlavy. Příznaky se zpravidla projeví dva až deset dnů po kontaktu s aerosolem, který bakterie obsahuje. Tato bakterie se přirozeně nachází ve sladkovodním prostředí. Pokud tato voda není před vstupem do průmyslového systému náležitě upravena, mohou bakterie kontaminovat zásobníky a nádrže na horkou vodu. Nebezpečí přítomnosti legionelly v chladicích věžích je tedy dobře známým a velmi závažným problémem.

Ideálním prostředím pro růst legionelly jsou neupravované a nesledované systémy, v nichž dochází k tvorbě biofilmu, koroze a měkkých úsad. Legionelle se rovněž velmi dobře daří v teplé vodě, například ve sprchách a fontánách. Z těchto důvodů se důrazně doporučuje horkovodní okruhy upravovat, nákaza legionellou totiž může být pro lidské zdraví velmi škodlivá. Prevence legionelly je stejně nezbytná jako rychlá a spolehlivá analýza přítomnosti legionelly. Analýza pro stanovení přítomnosti Legionella spp. se v souladu s normou ISO 11731 provádí kultivací legionelly na stanovených živných médiích. Detekce je obtížná z důvodu přítomnosti doprovodné flóry v odpadních vodách.

Legionellu je navíc třeba na živném médiu kultivovat o 9–10 dnů déle, zatímco ostatní přítomní mikrobi mohou na médiu tvořit kolonie již po 2–3 dnech. Za účelem minimalizace vlivu doprovodné flóry jsou v normě ISO 11731 a v novém doporučení UBA popsány metody předúpravy vzorků. Kvůli novým požadavkům se náročnost analýz v laboratořích významně zvýšila.

Společnost Kurita má s úpravou systémů pro prevenci legionelly dlouholeté zkušenosti a nabízí řešení i profesionální poradenství:

  • Komplexní přípravky spojující biocidy a biodisperzanty k účinné regulaci růstu biofilmů.
  • Speciální biocidní přípravky pro pitnou vodu, které lze doporučit zejména proti růstu mikroorganismů a bakterie legionella.

Dilurit® BC S-System: náš inovační oxidační in-situ systém je velmi účinný při potlačování legionelly. Podle normy DIN EN 13623 náš Dilurit® BC S-System splnil veškeré požadavky.

Pro více informací o našem portfoliu přípravků pro potlačování legionelly:

  • KuriLoc Kit inovační rychlý test na zjištění přítomnosti bakterie legionella
  • Buďte při potlačování bakterie legionella vždy o krok napřed díky Dilurit® BC S-System

Proč zvolit společnost Kurita?

Společnost Kurita poskytuje komplexní řešení kontroly bakterie Legionella, včetně analýzy rizik a proškolení podle VDI a 42. BImSchV.

Náš tým odborníků vám poskytne interní školení a posoudí riziko legionelly podle hygienických a technických aspektů.

Potřebujete poradit? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí podle vašich osobních a .

S radostí vám budeme k dispozici.