LUFLOC®

Vysoce koncentrovaná anorganická flokulační činidla – Lufloc®

Lufloc® se používá pro:

  • Úpravu pitné vody. Odstraňování suspendovaných organických a anorganických látek. Snižuje množství zředěných látek i kovů.
  • Úprava komunálních a průmyslových vod: jako
  • Flokulační činidla pro suspendované látky zůstávající ve vodě po biologické úpravě. Snižuje obsah rozpuštěných organických nečistot a sráží fosfáty, které lze odstranit separací tuhých látek.
  • Voda pro plavecké bazény: pro flokulaci organických a anorganických nečistot a odstraňování fosfátů.

Výhoda přípravku Lufloc®:

  • Kvalita produktu odpovídá požadavkům normy DIN EN 878
  • Snižování obsahu COD, BOD a kovových iontů
  • Může se používat stejně jako při úpravě hodnoty pH průmyslových a odpadních vod.