LUPREAL®

Alkalické neutralizační a srážecí činidlo – Lupreal®

Lupreal® se používá pro:

  • Úpravu průmyslových odpadních vod, které obsahují oleje, tuky, vosky, těžké kovy nebo koloidní nečistoty způsobující zákal.
  • Úprava odpadních vod v komunálních čističkách
  • Srážení fosfátů z odpadních vod.

Lupreal® reaguje silně alkalicky a zvyšuje hodnotu pH bez zavádění přídavných iontů (ve srovnání s používáním kyselých koagulačních činidel, například FeCl3, Al2(SO4)3).