Metaqua®

Široká řada produktů pro úpravu pitné vody Kurita pro ochranu proti tvorbě pevných úsad a korozi, což vede k omezování obsahu těžkých kovů v pitné vodě

Naše produkty Metaqua® splňují standardy kvality materiálů definované v evropských normách, například DIN EN 1209 Silikát. Splňují požadavky na maximální koncentrace definované v předpisech jednotlivých zemí, v Německu například TrinkwVO.

  • Metaqua® fosfáty (orto-, poly-)
  • Metaqua® silikát/aktivovaný silikát
  • Metaqua® hydroxid sodný
  • Metaqua® směsi
  • Patentovaná metoda pro úpravu pitné vody: Metoda integrace

Přínosy společnosti Kurita získané z četných zkušeností s používáním inhibitorů pro snižování absorpce těžkých kovů v pitné vodě.

For more visualization we encourage you to watch our video.

Metaqua®

Dissolved iron from corrosion of mild steel pipes in water distribution networks leads to the undesired effect known as “brown water”. This video shows how to prevent “brown water” by treatment with Metaqua® 187 L.

Based on our experience and with the help of our experts, we develop tailored solutions to meet your individual requirements. We gladly provide personal advice.

S radostí vám budeme k dispozici.