MICROSORBAN®

Vysoce reaktivní a koncentrovaná flokulační činidla a adsorpční činidlo – Mikrosorban®

Mikrosorban® je optimální kombinací základních polyaluminiumchloridů a polyelektrolytů. Je ideální: 

  • Pro úpravu vody a odpadních vod
  • Pro odstraňování rušivých tuhých látek, emulzních sloučenin a rozpuštěných látek
  • Fixace aniontových nečistot při výrobě papíru