Balení a karton

Balení a karton.

Poskytování řešení, která jsou založena na obnovitelných zdrojích, pro rychle se měnící globální balicí trh vytváří pro výrobce papíru a kartonu náročné prostředí.

Jaký druh speciálních produktů společnost Kurita nabízí?

Díky našim PERGLUTIN® šlichtovacím činidlům pro vnitřní a povrchovou aplikaci nabízíme jedno z nejširších portfolií pro zakázkovou úpravu povrchových vlastností jednotlivých tříd obalových materiálů.

Programy pro omezování nánosů DILURIT® pomáhají výrobcům papíru a kartonu udržovat čistotu strojů a účinnost na nejvyšší dosažitelné úrovni. Naše technologie DILURIT CaR, u které byla podána žádost o patent, přispívá k překonání slabých míst v čistírnách odpadních vod odstraněním pevných úsad vyvolaných mikrobiologickým znečištěním. Mezi přínosy patří zvýšená úroveň degradace COD a vyšší výtěžnost spalitelného plynu v anaerobním stupni.

Přísady GILUTON® pro zvyšování pevnosti zamokra i zasucha podporují mechanické vlastnosti a poskytují doplňující funkce pro řešení obalů, to znamená krabice z vlnitého kartonu na základě recyklovaných vláken pro aplikace studeného skladování nebo balicí karton pro balení kapalin.

Naše inovační přísady GILUFIX FT pro kontrolu pryskyřic a lepivých materiálů udržují lepivé materiály v koloidním stavu a uvolňují je prostřednictvím archu nebo jednotky pro čištění procesu, což vede ke zvýšené provozuschopnosti strojů a jasnější úpravě v zařízení pro odstraňování tiskařských barev.

Objevte více řešení pro aplikace při výrobě balicích materiálů a kartonu na našich stránkách v části Technologie.

Proč zvolit společnost Kurita?

Široká řada funkčních a zpracovatelských přísad společnosti Kurita podporuje tento průmyslový obor při snižování základní hmotnosti papíru, zlepšování potiskovacích a funkčních vlastností a současném snižování výrobních nákladů a emisí.

Potřebujete podporu? Naši kvalifikovaní odborníci vám s potěšením poskytnou rady, osobně a individuálně.

 

S radostí vám budeme k dispozici.