Petrochemický proces

Inovační programy pro petrochemický průmysl.

Petrochemická výrobní zařízení trpí opakovaným přerušováním provozu způsobeným nežádoucí tvorbou měkkých úsad, korozí a pěněním. Důsledkem jsou vysoké provozní náklady a problémy spojené s bezpečností práce. Naše specializované inovační programy úpravy pomáhají maximalizovat výkon a zajišťovat bezporuchový provoz vašich zařízení a rozhodnou měrou přispívají ke značnému snížení celkových provozních nákladů.

Pro nás je zásadní zjistit, jaké máte potřeby a cíle, a naši odborníci s vámi vše proberou na místě, abyste mohli plnit stanovené cíle.

Kromě neustálého vývoje konvenčních inhibitorů koroze, tvorby úsad a polymerizace se společnost Kurita zaměřuje především na vývoj inovačních řešení problémů, jako například:

  • velmi účinné deemulgační programy pro narušování stabilních emulzních fází
  • inovační antioxidanty a antipolymerizační přípravky pro ochlazování vodních sloupců a stripovacích zařízení s provozní vodou
  • přípravky pro odstraňování rtuti a tzv. červeného oleje v louhových pračkách
  • ekologická čisticí a dekontaminační aditiva
  • účinnější odpěňovače (přípravky proti pěnění) pro aminové systémy a stripovací kolony

Na základě našich zkušeností a za pomoci našich odborníků vyvíjíme zakázková řešení pro uspokojení vašich individuálních potřeb. S radostí vám poskytneme osobní poradenství.

S radostí vám budeme k dispozici.