Základ pro veškeré naše konání

Filozofie společnosti.

“Studujte vlastnosti vody, ovládněte je a vytvoříme životní prostředí, ve kterém bude příroda a člověk v harmonii.”

Budeme realizovat naši firemní filozofii a přispějeme společnosti:

  • úsilím o přidání nové hodnoty a funkcí vodě
  • plněním globálních úkolů jako je ochrana přírodního prostředí a efektivním využíváním zdrojů
  • poskytováním rozsáhlých příspěvků společnosti

Vize společnosti.

"Stát se moderní společností zaměřenou na vodu a řízení ochrany životního prostředí."

Budeme dále pokračovat v naší správě dosahované prostřednictvím našich nejmodernějších produktů, technologií a služeb a tím budeme dosahovat „vyspělého řízení”, abychom zajistili, že k dispozici bude voda příslušné kvality kdykoliv a kdekoliv jí bude třeba.

Dále budeme rozšiřovat naše portfolio služeb, abychom pomohli zákazníkům plnit jejich úkoly, pokud se týká větší bezpečnosti, vyšší produktivity a nižšího dopadu na životní prostředí, a tím udržet pokračující důvěru našich zákazníků a realizovat náš vlastní růst.

S radostí vám budeme k dispozici.