Individuální řešení pro složité kroky zpracování

Individuální koncepce úpravy a chemikálie pro různé procesy.

Bez ropných rafinérií a petrochemických zařízení si náš dnešní život dokážeme představit jen stěží. Benzín, nafta, letecká paliva či suroviny, jako jsou ethylen, styren nebo butadien používané při výrobě prvotřídních plastů, mají pro hospodářský růst a prosperitu země zásadní význam.

Ať už hledáte řešení aktuálního problému ve vašem zařízení nebo se chcete dozvědět, jakými způsoby lze zvýšit ziskovost vašeho provozu, naše programy úpravy a chemická řešení vám pomohou ušetřit náklady díky delší životnosti zařízení a vyšší produktivitě i kvalitě produktů.

Společně dokážeme určit, co přesně pro své zařízení potřebujete. Jednoduše se na nás obraťte. Poskytneme vám informace o celé řadě programů a koncepcí úpravy a chemických řešeních, k nimž patří mimo jiné:

  • Deemulgátory / emulzní přerušovače: Programy obsahující emulzní přerušovače zajistí účinnou separaci stabilních emulzí typu olej ve vodě (O/V) a voda v oleji (V/O).
  • Přípravky pro prevenci měkkých úsad, antioxidanty a antipolymerizační přípravky: Nežádoucí usazování solí, částice koksu, sulfid železa nebo tvorba polymerů mohou snižovat přenos tepla a účinnost výroby. Přípravky pro prevenci měkkých úsad a antipolymerizační přípravky předcházejí vylučování či tvorbě polymerů, a zlepšují tak přenos tepla a produktivitu. Antioxidanty a přípravky omezující velikost částic brání tvorbě polymerů.
  • Inhibitory koroze: Zavedené protikorozní programy společnosti Kurita, k nimž patří mj. neutralizační aminy, filmotvorné aminy, přísady vychytávající kyslík nebo naše jedinečná patentovaná technologie ACF, zastaví či významně potlačí tvorbu koroze ve vašem výrobním zařízení.
  • Přípravky vychytávající sirovodík: Na základě vašich přesných požadavků vám můžeme dodat přípravky vychytávající sirovodík, které jsou v podobě kapalného prostředku rozpustného ve vodě či v oleji.
  • Čisticí a dekontaminační technologie: Naše čisticí a dekontaminační technologie se zaměřují na odplynění nebezpečných plynů, čištění destilačních zařízení a dekontaminaci nádrží, kolon, zásobních nádrží atd. Dochází k odstranění pyroforických druhů sulfidu železa a snížení hodnot benzenu či dolní meze výbušnosti (LEL) na nulu.
  • Odpěňovadla: Naše odpěňovací prostředky předcházejí tvorbě pěny při procesech destilace, v produktech z minerálních olejů a v řadě jiných oblastí. Tekuté přípravky se snadno dispergují a nevytvářejí měkké úsady.
  • Biocidy: Naše biocidy určené pro motorovou naftu, topné oleje a další technické produkty odstraňují bakterie a plísně a brání jejich růstu. Vykazují vynikající protikorozní vlastnosti a chrání před rozkladem mikrobiálních materiálů a tvorbou kalu, aniž by to ovlivnilo hodnotu AOX.

S radostí vám budeme k dispozici.