Rafinace

Koncepce úpravy pro rafinérské provozy.

V ropných rafinériích vzniká celá řada produktů, mimo jiné materiály používané při krakovacích procesech a v petrochemickém průmyslu. Surová ropa se přeměňuje na užitečné produkty, jako jsou pohonné hmoty, procesní oleje, rozpouštědla, mazadla, parafíny, bitumen, koks a další speciální produkty. Při výrobě těchto produktů se suroviny zpracovávají v různých jednotkách následného zpracování.

Nečistoty, jako jsou kovy nebo soli, které ropa obsahuje, mohou v rafinérském zařízení způsobovat provozní problémy. Usazeniny, koroze i nežádoucí emulze, pěna a toxické plyny mají dopad na provoz a bezpečnost práce v rafineriích. Společnost Kurita poskytuje zakázkové koncepce úpravy pro zvýšení provozní bezpečnosti a bezpečnosti práce. Naše produktové řady a technologie jsou založeny na desetiletích zkušeností s úpravou procesů a přispívají ke snížení vašich celkových provozních nákladů.

Společnost Kurita poskytuje řadu produktů ušitých na míru podle vašich potřeb:

  • emulzní přerušovače
  • odpěňovadla
  • inhibitory koroze
  • patentovaná technologie ACF pro odstraňování amonných solí online a předcházení jejich vzniku
  • inhibitory měkkých úsad a antioxidanty
  • programy obsahující chemické přísady vychytávající nežádoucí látky (např. sirovodík – H2S)
  • chemické přísady pro vychytávání nežádoucích látek
  • palivové přísady (např. biocidy do nafty)
  • čisticí a dekontaminační přísady

Naše produkty se používají při destilacích surové ropy, ve vakuových jednotkách, v zařízeních pro snižování viskozity krakováním, koksovnách se zpožděnou funkcí, zařízeních pro hydroúpravu, hydro-krakovacích zařízeních, jednotkách FCC, reformovacích zařízeních, stripovacích zařízeních na kyselou vodu, aminových jednotkách a soustavách nádrží.

Kromě neustálého vylepšování tradičních řad produktů věnujeme zvláštní pozornost vývoji inovačních řešení.

Na základě našich zkušeností a za pomoci našich odborníků vyvíjíme zakázková řešení pro uspokojení vašich individuálních potřeb. S radostí vám poskytneme osobní poradenství.

S radostí vám budeme k dispozici.