Siliphos®

Speciální produkt společnosti Kurita pro stabilizaci tvrdosti v systémech pitné vody

Siliphos® je hospodárný a spolehlivý systém úpravy pitné a průmyslové vody. Je tvořen skleněnými polyfosfátovými koulemi obsahujícími silikát a fosfát. Aplikace se provádí dávkovači o proměnné velikosti

Siliphos® II je schválen NSF.

  • Chrání vodní systémy v hotelích, veřejných budovách, domácnostech průmyslových oborech
  • Není vyžadována elektrická instalace, nízká údržba

Úspory energie a nákladů

S radostí vám budeme k dispozici.