SILIPHOS®

Činidlo pro ochranu proti tvorbě pevných úsad – Siliphos®

Siliphos® je polyfosfátové sklo s několikanásobným účinkem s vynikajícími stabilizačními, izolačními a dispergačními vlastnostmi. Vykazuje vysokou účinnost při stabilizaci tvrdosti v systémech studené i teplé vody. Potlačování krystalizace brání ve srážení a sedimentaci.

Oblast uplatnění:

  • Nevratné odvodňovací systémy při výstavbě tunelů a cest
  • Vratné zavodňování a odvodňování
  • Používání v potrubích, šachtách a zásobních nádržích (provádění zavodňování) pro ochranu proti zanášení a ukládání nánosů
  • Konečná úprava odpadních vod v malých kanalizačních zařízeních, separátorech oleje a nádržích pro odstraňování kalu
  • Úprava vody v nádržích pro zachytávání dešťových vod
  • V systémech provozní vody, dopravních systémech a studnách