SODIUM ALUMINATE

Hlinitan sodný.

Na rozdíl od dalších hliníkových sloučenin existuje hliník v Hlinitanu Sodném jako komplexní aniont. Kladně nabité látky mohou být vybíjeny a vysráženy. Hlinitan sodný se proto používá při úpravě vody a odpadních vod i při výrobě papíru.

Společnost Kurita Europe vyrábí Hlinitan sodný s různou jemností mletí. Na požádání lze produkt dále dodat stabilizovaný, jestliže se má připravovat kapalný roztok, který má zůstat stabilní po dlouhou dobu. Hlinitan sodný může být také dodáván jako stabilizovaný roztok připravený k použití.

Více o Hlinitanu Sodném se můžete dozvědět z našeho technického letáku.