Rekultivace chladicí vody

Rekultivace chladicí vody

V současné době čelíme v celosvětovém měřítku stále závažnějším problémům souvisejícím s vodou. Patří mezi ně nedostatek vody v důsledku nerovnoměrné distribuce, znečištění vody spojené s průmyslovým rozvojem a vyčerpání podzemních vod.

Aby se tato situace zlepšila, skupina Kurita aktivně podporuje Cíle udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů.

Na základě sociálních otázek uvedených v cílech udržitelného rozvoje se skupina Kurita snaží přispívat ve svém oboru podnikání - "voda a životní prostředí" - a poskytuje svým zákazníkům řešení na téma "úspora vody", "úspora energie" a "snížení množství odpadu".

Naší vizí a cílem světa recyklace vody je kompletní recyklace vody.

Zpětné získávání vody z chladicí věže

Skupina Kurita bude společně se svými zákazníky usilovat o snížení množství vody odebírané při obchodních činnostech. Za tímto účelem vyvinula společnost Kurita inovativní a jedinečné technologie založené na optimální kombinaci zařízení pro úpravu vody a výrobků pro úpravu vody. Díky rozsáhlým zkušenostem jak v oblasti chemické úpravy vody, tak i ve výrobě jednotek pro přípravu vody pro různá průmyslová odvětví spojila společnost Kurita své síly a vyvinula kombinované technologie pro opětovné využití vody a výrobky pro úpravu vody, které zajišťují optimální kvalitu a množství vody potřebné pro konkrétní průmyslové procesy. Pro regeneraci vody je nezbytné mít k dispozici technologie a odborné znalosti v různých oblastech úpravy vody. Je nezbytné znát potřeby, ale také limity těchto různých technologií. Pro dosažení zpětného získávání vody z chladicích věží společnost Kurita tyto potřeby a limity sladila a výsledkem je jedinečná technologie schopná získat zpět až 80 % vody z chladicích věží, která by jinak byla ztracena vypouštěním vody. Společnost Kurita může nabídnout na míru šitá řešení zařízení a produktů pro úpravu vody, která nefungují pouze pro jednu aplikaci (např. chlazení), ale která zohledňují celý vodní cyklus (např. chlazení a regeneraci vody). Kombinace těchto technologií s moderními řešeními IoT a Monitorování zajišťuje bezpečný a stabilní provoz zařízení při dosažení vysokého stupně regenerace vody. Skupina Kurita poskytuje zákazníkům komplexní řešení integrací různých technologií, produktů a služeb ve třech oblastech podnikání: chemikálie pro úpravu vody, zařízení pro úpravu vody a služby IoT.

Zařízení: Skupina Kurita Group poskytuje optimální systémy úpravy vody pro výrobu vody požadované kvality.
  • Membránové systémy
  • Systémy odpadních vod pro různá průmyslová odvětví
  • Systémy na úpravu vody

Chemikálie: Společnost Kurita Group dodává různé chemikálie pro úpravu vody, které pomáhají předcházet provozním problémům, šetřit vodou a snižovat spotřebu energie.
  • Úprava chladicí vody
  • Úprava kotlové vody
  • Membránové ošetření

IoT a monitorování: Díky službám IoT a monitorování můžeme zajistit řízení úpravy a bezproblémový provoz zařízení a používaných produktů pro úpravu vody.

Související produkty

S.sensingTM MX

S.sensingTM MX S.sensingTM MX - modulární multiparametrová platforma společnosti Kurita pro monitorování chladicí vody. S.sensingTM MX je nový modulární systém analyzátorů speciálně navržený pro průmyslové chladicí vody.

Dozvědět se více "

Jsme vám k dispozici

Vaše úspory s přípravkem Cetamine®

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím naší technologie Cetamine ve vašem systému.

Vaše úspory se S.sensing® CS

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím našeho systému S.sensing.® CS techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout u kondenzátorů použitím naší metody Dropwise. techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout v sušičkách pomocí našeho systému Dropwise. techonolgie do vašeho systému.