Kuriverter® IK

Přípravek pro kontrolu biofilmu v membránových systémech.

Biologické znečištění je jedním z nejkritičtějších problémů, se kterými se systémy reverzní osmózy (RO) potýkají, zejména v systémech s vysokým organickým zatížením, jako jsou například zařízení na regeneraci odpadních vod, zařízení na odsolování mořské vody nebo potravinářský průmysl.

Trvalé používání oxidačních činidel se nedoporučuje a mělo by se omezit na předběžnou úpravu vody a retenčních nádrží, aby se chemické látky nedostaly do oblasti zpracování. Doba kontaktu těchto chemických látek s vodou by nemusela být dostatečná k úplnému odstranění organické zátěže.

Kurita vyvinul Kuriverter® IK-110, prostředek proti biofilmu, který chrání vaši čistírnu před biologickým a biofilmovým dopadem na systém předčištění a samotné membrány.

Kuriverter® IK-110, vynikající prostředek proti tvorbě biofilmu, se přidává do nádrže na surovou vodu, aby se celý systém RO chránil před tvorbou biofilmu pouze jedním přípravkem. Kuriverter® IK-110 je kompatibilní s membránami a je akreditován dopisy o kompatibilitě od nejznámějších světových firem vyrábějících membrány.

Koncepce čištění vody se stává jednoduchou a má přímý dopad na snížení procesu čištění a souvisejících nákladů na pracovní sílu, chemikálie a pohotovostní dobu, což vede ke snížení celkových provozních nákladů.
Při použití přípravku Kuriverter® IK-110 se sníží diferenční tlak, sníží se ztráty proudu a zlepší se odlučování solí.
Vynikající výsledky dokazují pitvy membrán RO, které potvrzují výrazné snížení biologického znečištění membrány reverzní osmózy použitím nového prostředku proti biofilmu.

Mezi výhody patří :

  • Jedinečná a patentovaná technologie
  • Uvedeno na seznamu NSF
  • Snižuje diferenční tlak na membráně
  • Snižuje potřebu energie na čerpání
  • Obnovuje a udržuje průtok permeátu
  • Snižuje četnost čištění CIP
  • Snižuje celkové provozní náklady

Novou úpravu lze považovat za účinný způsob, jak potlačit přilnavost mikrobů k povrchu membrán RO a oddělit přilnavé mikroby a jejich metabolické produkty. I v případě znečištěné napájecí vody a nedostatečných systémů předúpravy přichází schopnost řešení problémů novým prostředkem proti slizu na řadu bez dodatečných investičních nákladů.

Kuriverter® IK-110 byl vyvinut ve výzkumném centru Kurita, aby udržoval systémy reverzní osmózy bez biologického znečištění a prodlužoval dobu mezi čištěním CIP.

Doporučujeme vám přečíst si naše případové studie o úspěšných aplikacích Kuriverteru.® IK-110 v různých průmyslových odvětvích a dozvědět se více o řešeních RO společnosti Kurita. 

Produktové video

Případové studie

Kuriverter™ RC - Působivé využití odmítání soli