Portál My Kurita (MKP)

Portál My Kurita je inovativní, bezpečná a soukromá platforma pro nepřetržitou a přímou komunikaci s našimi zákazníky.

Při současném tempu se denně vytvoří 2,5 bilionu bajtů dat, ale toto tempo se s rozvojem internetu věcí jen zrychluje. Význam dat spočívá v tom, že je lze přeměnit na informace, a tyto informace nám dávají možnost podle nich jednat.

V naší firmě nám nepřetržitý monitorovací systém v prostorách našich zákazníků umožňuje inteligentně zlepšovat poskytované služby.

Mezi výhody patří:

My Kurita Portal je inovativní, bezpečná a soukromá platforma pro nepřetržitou a přímou komunikaci s našimi zákazníky. Pomocí této služby shromažďujeme automatická data z monitorovacích a řídicích zařízení, ukládáme parametry, generujeme jednotné a přesné zprávy a sdílíme dokumenty a informace kdykoli a kdekoli.

Aplikace je rozdělena do 4 pilířů: mapa, přehled lokalit, moje analýza a nastavení, odkud si naši zákazníci mohou snadno zobrazit každou lokalitu na mapě, získat přehled o svých datech, získat informace o modulech a senzorech v reálném čase a dokonce vytvářet vlastní přehledy s tabulkovým a grafickým zobrazením. Rovněž je možné snadno nastavit přístupové profily.

My Kurita Portal naši zákazníci dosahují díky automatizaci procesů mimořádného zvýšení produktivity a výrazného snížení celkových nákladů na vlastnictví. V rámci našeho obchodního modelu CSV nabízí portál My Kurita také přístup ke kalkulačce My Kurita Value Calculator, specifickému softwaru, který umožňuje vypočítat úspory vody a energie a zlepšení vaší CO2 stopy a snížení produkce odpadu.

Produktové video

Jsme vám k dispozici