Speciální přípravky

Hydroxid hlinitý NF – pro výrobu tiskařských barev.

Při smíchání hydroxidu hlinitého NF s pojivy a tiskařskými laky se získají průhledné disperze.

Hydroxid hlinitý NF reguluje konzistenci tiskařských barev zvyšováním jejich viskozity a tím jejich krycí schopnosti.

Důležitou charakteristikou hydroxidu hlinitého NF je jeho kompatibilita s různými typy tiskařských olejů a tiskařských laků, které mohou být směsmi tepelně upravených směsí různých sloučenin.

Když se používají velmi drahé nebo velmi intenzivní pigmenty, nebo když tiskařské válce jsou leptány příliš hluboko, lze intenzitu barvy snížit použitím průhledného hydroxidu hlinitého NF. 

Zvýšení viskozity dosahované přidáním hydroxidu hlinitého NF brání v nebo zpomaluje sedimentaci těžkých organických pigmentů v systémech o nízké viskozitě a proto působí jako barevný stabilizátor.

Hydroxid hlinitý NF také příznivě ovlivňuje sušicí vlastnosti tiskařských barev.

Síran hlinito-draselný

Můžeme nabídnout technický síran hlinito-draselný bez obsahu železa.

Mezi oblasti uplatnění patří:

  • Činění kožešin v koželužnách
  • Piklování při barvení
  • Koagulační prostředky pro vytváření latexu
  • Styptický účinek u kamenů pro břitvy (astringens)